شینتو؛ آیین باستانی ژاپن

0

ردنا (ادیان نیوز)/ شینتو (Shinto) به معناى طریقه خدایان، آیین باستانى ژاپن است . این آیین الهه خورشید به نام اماتراسو (Amaterasu) را نگهبان سرزمین اجدادى می‌داند و خاندان سلطنتى را از نسل این خدا و تجسم وى مى شمارد.

سابقه اجتماعى

آیین مهایاناى بودایى در حدود سال ۵۵۲ م . به ژاپن وارد شد و پس ‍ از برخورد با شینتو، سرانجام بسیارى از عناصر بودایى را به مذهب شینتو منتقل کرد. پرستش خدایان ملى و امپراطور، کرنش و قربانى براى مردگان و وطن پرستى از آداب این آیین است . نوعى فتوت به نام بوشیدو(Bushido) یعنى طریقه دلاوران که تا اندازه‌اى از آیین زن الهام مى گرفت، جوانمردى و مقاومت براى شرف را الزام مى کرد. بر این اساس ‍ سربازان هنگام شکست، طى مراسمى با یک خنجر مخصوص که در سراسر عمر آن را همراه داشتند، شکم خود را پاره مى کردند و شهید راه وطن می‌شدند. آیین شینتو نیز بارها نوسازى شده است و پرستش امپراطور از سال ۱۹۴۶ توسط خود وى منسوخ گردیده است . اکنون در ژاپن این آیین در کنار آیین بودا به حیات خود ادامه مى دهد.

کتاب‌هاى شینتو

در آیین شینتو کتاب‌هایى یافت مى شود که آداب و سنن گذشتگان را در بر دارد. این کتاب‌ها در زمان‌هاى مختلف تهیه شده و یکى از آنها که در سال ۸۰۶ م . نوشته شده ، داستان‌هاى کهن را در دفاع از طبقه روحانیون نقل مى کند. کتاب دیگرى از قرن دهم است که فهرستى از عبادات و مناسک و رسوم شینتو، به‌ویژه آداب پرستش امپراطور را شرح مى دهد.

ریوبو

سرانجام، آیین بودا در ژاپن در قرن هشتم میلادى کاملا رواج یافت و مقامات کشور آن را پذیرفتند. در آن زمان لازم شد که میان آیین بومى و قدیم شینتو از یک سو و آیین بیگانه و نورسیده بودایى از سوى دیگر تلفیقى صورت گیرد. در آن هنگام برخى از روحانیون بودایى اعلام کردند در مکاشفات خود دانسته اند که خدایان باستانى ژاپن در حقیقت هر کدام بودى ستو بوده‌اند و آنجا ظهور کرده‌اند. هم‌چنین گفتند اماتراسو یعنى خداى خورشید همان ظهور کامل بودا در کشور ژاپن بوده است . این مکتب را ریوبو، یعنى شینتوى ترکیبى نامیدند و به تبلیغ آن پرداختند. بدین شیوه آیین شینتو نوسازى شد و احیا گردید.

دین رسمى

در قرن هفدهم برخى از رهبران دینى آیین شینتوى قدیم احیا را کرده و سرانجام در سال ۱۸۶۸ تحول تازه‌اى در حیات اجتماعى مردم ژاپن پیش آمد و با تردد مسافرانى از آمریکا به ژاپن ، دروازه این کشور به روى جهانگردان باز شد. چندى بعد امپراطور ژاپن، شینتو را دین رسمى اعلام کرد و دستور داد نشانه هاى آیین بودا را از آن آیین بزدایند. این کار در آغاز با فشار انجام گرفت؛ زیرا مردم هنوز هم به آیین بودا علاقه‌مند بودند. سرانجام در قانون اساسى سال ۱۸۸۹ حق آزادى مطلق دین براى تمام مردم ژاپن به رسمیت شناخته شد. ولى دولت، جانب آیین شینتو را مى گرفت .

آیین دولتى شینتو تا سال ۱۹۴۵ که آمریکا ژاپن را بمباران اتمى کرد و این کشور به اشغال آمریکا در آمد، ادامه داشت و تعالیم آن به گونه اى بود که جوانان را در مقابل نفوذ تمدن غربى مقاوم مى ساخت . از سال ۱۹۴۵ به بعد، انجام دادن مراسم این آیین اختیارى شده است .

شاید دوست داشته باشید