خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی در دوفصلنامه «مطالعات اسلام و روان‌شناسی»

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ عناوین مقالات بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بدین قرار است: «ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری»، «اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان‌بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش آموزان»، «بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی»، «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی»، «پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند‌پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»»، «مدل علّی رابطه ‌بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان»، «بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی».

هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام

در چکیده مقاله «ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری» می‌خوانیم: «این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و هنجاریابی پرسش نامه رضایت اززندگی مبتنی بر دیدگاه اسلام انجام شده است. در همین راستا مولفه‌های اصلی مفهوم رضایت اززندگی به روش تحلیلی توصیفی از منابع اسلامی استخراج شد و براساس داده‌های به دست آمده و نظر کارشناسان، ۶۲ گویه آماده شد. پس از اجرای مقدماتی بر ۳۰ نفر از افراد نمونه، تعدادی از گویه ها حذف و در نهایت پرسش نامه ای ۴۸ گویه ای با عنوان اختصاری «راز» (رضایت اززندگی)، بر روی نمونه ۲۵۵ نفری مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و سه عامل به دست آمد. این عامل ها با آلفای کل ۹۲/۰ به ترتیب عبارتند از: خیریابی رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۹۰/۰)، عملکرد رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۸۴/۰) و واقع گرایی رضامندانه (آلفای کرنباخ: ۷۷/۰). براساس نتایج بدست آمده، این سه عامل را می‌توان به عنوان سه ضلع یک مثلث در نظر گرفت که مثلث رضایت اززندگی بر روی قاعده واقع‌گرایی رضامندانه استوار شده است.»

مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی

در طلیعه مقاله «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی» آمده است: «هدف پژوهش حاضر، «تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی» بود. روش پژوهش حاضر، «توصیفی- تحلیل مفهومی» بود. یافته‌ها نشان داد که، ۱. «نیت»، متاثر از سه گروه عوامل است: الف. عوامل درون فردی بنیادین که عبارتند از: «انواع روح»، «مزاج و طبایع»، و «گرایشات فطری»؛ ب. عوامل درون فردی فرایندی که عبارتند از: «نظام شناختی- عقیدتی» و «نظام طرحواره های عاطفی-هیجانی»؛ ج. «عوامل برون فردی» که شامل محیط، و شرایط فرهنگی است؛ ۲. از دیدگاه منابع دینی، جلوه‌های انگیزش را در سه دسته می‌توان قرار داد: الف. «جلوه‌های رفتاری»، مثل عمل صالح (شاخص تلاش)، صبر و بردباری (شاخص استقامت)، و گزینش‌گری معیارهای دینی (شاخص انتخاب)؛ ب. «سطح مشغولیت و آمیختگی»، مثل یاد آخرت (مشغولیت شناختی)، تجربه هیجانات مختلف از قبیل خوف، حزن و… (مشغولیت هیجانی)، و دلسوزی در هدایت مردم (عاملیت اجتماعی)؛ ج.«قلب سلیم»، که مهم‌ترین دستاورد و نتیجه نظام انگیزش دینی است و تاثیر متقابل بر نظام‌های شناختی و عاطفی ما دارد».

انتهای پیام / ص

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.