تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

دین و تکامل

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، یکی از نظریات علمی در علوم طبیعی که دارای اهمیت بوده و دارای تأثیرات و پیامدهای زیادی در همه رشته‌های علوم و معارف بشری داشته نظریه تکامل است و از زمان مطرح شدنش به وسیله داروین موضـع‌گیری‌هـای مـوافـق و مخالفـی را برانگیختـه است.

این موضع‌گیری‌ها را می‌توان به پنج گروه نسبت داد که عبارتنـد از: متکلمان؛ خلقت‌گرایـان؛ طرفداران طراحی هوشـمنـد؛ طبیعت‌گرایـان و خداباوران تکامل‌گرا، در میان مسلمانان نیز موضع‌گیری‌های موافق و مخالفی نسبت به این نظریه صورت گرفته است.

در این کتاب سعی شـده با روش تحلیلـی ـ توصیفـی گزارشـی از مبانی و پیش‌فرض‌های این نظریه و نقدهایی که بر اساس شواهد علمی، فلسفه علم و الهیات نسبت به این نظریه شده است ارائه گردد.

پایان پیام/م

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.