تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

دروغ جدید رسانه تبشیری؛ کاهش آمار حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات!

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، یکی از رسانه های جریان مسیحیت صهیونیستی  به بهانه سخنرانی یک مبلّغ اسلامی در کشور، به آزادی‌های اقلیت‌های دینی در کشور هجوم برده و مدعی است سیاست‌های اسلام در قبال غیرمسلمان تبعیض آمیز و ناعادلانه است.

در بخشی از گزارش این رسانه آمده است: «محدود کردن سازمان‌یافته آنها (ایرانیان غیر مسلمان) در امور سیاسی سبب نتیجه نگاه ولایی به اقلیت‌هاست. کاهش میزان مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات طی چهار دهه گذشته از نشانه‌های منزوی شدن آنهاست.»

جالب آنکه آمار و گفته های رهبران و نمایندگان اقلیت‌های دینی در کشور حاکی از حضور گسترده و چشم‌گیرآنهاست.

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی:

همه اقشــار با نرخ بــالای ۸۵ درصد در انتخابات شــرکت می‌کننــد. هیچ تبعیضی برای مشارکت افراد مختلف جامعه زرتشتی در انتخابــات وجود نــدارد و همه واجدین شــرایط، اعم از زن و مــرد و پیر و جوان در این حوزه مشــارکت میکننــد.

حاخام حمامی لاله زار رهبر کلیمیان ایران:

خوشــبختانه در انتخابات دوره قبل، درمقایســه با دیگر اقلیتها، افراد بیشــتری شــرکت کردند. فکر میکنــم این روند در نســلهای بعدی هم ادامه داشــته باشد.اساسًا به سبب شناخت جامعه ایرانی نسبت به حق و حقوق خود و احیای آنچه بر اساس قوانین شرعی میتواند به آن دسترسی پیدا کند، هر روز بر اشتیاق افراد برای مشارکت در #انتخابــات و رقم زدن سرنوشــت خود افزوده می شود.»(۱)

…………………………………..
پی نوشت:
۱٫آزادی مدنی پیروان ادیان توحیدی در سایه مردم سالاری دینی، فصلنامه روشنا، شماره ۸۱٫

شاید دوست داشته باشید