تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کتاب «معنویت‌گرایی جدید» به قلم دکتر احمد شاکرنژاد منتشر شد

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، کتاب معنویت ‌گرایی جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی) بیست  و یکمین عنوان از آثار مکتوب پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و چهارمین کتاب از آثار گروه معنویتِ این پژوهشکده است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است.

تحقیق حاضر بر محور پاسخ به این سؤال است که «مفهوم معنویت در عصر حاضر چیست و لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی آن کدام است».

این کتاب که نتیجه چهار سال تحقیق و پژوهش بوده و با نظارت بهزاد حمیدیه و به قلم احمد شاکرنژاد در ۳۸۹ صفحه به نگارش درآمده است، شامل چهار فصل است که عبارتند از:

–  فصل نخست: مفهوم معنویت؛
–  فصل دوم: مبانی نظری و لوازم اعتقادی معنویت گرایی جدید؛
–  فصل سوم: نشانه های معنویت گرایی جدید؛
–  فصل چهارم: نتیجه گیری.

در بخشهایی از مقدمۀ این کتاب آمده است:

بعد از دوره ‌ای مبارزه‌ با دین و ماوراء طبیعت، واژۀ معنویت دوباره بر سر زبان ‌ها افتاده است و در حیطه های مختلف از حرفه ‌هایی چون مدیریت، پزشکی، روان‌ درمانی تا حوزه ‌های چون ورزش، اوقات فراغت و تعلیم و تربیت سخن از معنویت به میان می‌آید. اما با کمی دقت در کاربردهای متعدد این واژه، آشکار می ‌شود که معنویت در محاورات جدید، چیزی در درون دین نهادینه نیست… معنویت در کاربرد جدید آن، فارغ از دین نهادینه  است و بعضاً در تقابل با دین‌ داری نهادینه و یا به عنوان بدیل آن به حساب می‌آید… .

هرچند واژۀ معنویت و «فراروی از ظاهر» بر سر زبان ‌ها افتاده، اما به راحتی نمی ‌توان این اتفاق را بازگشت دوبارۀ انسان به دین ‌داری نهادینه تفسیر کرد.

پایان پیام/م

به خواندن ادامه دهید

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.