افراط‌گرایی مذهبی و بحران امنیت انسانی در خاورمیانه (مطالعه موردی عراق و سوریه ۲۰۱۸-۲۰۱۴)

0

ردنا (ادیان‌نیوز)/ منطقه خاورمیانه در طول چند سال اخیر با تحولات گسترده و عمیقی روبرو بوده، که در این میان موج جدید افراط گرائی دینی که در قامت گروه تروریستی داعش جلوه گر شد، از اهمیت و پی آمدهای خاصی برخوردار است.

روند ظهور و قدرت یابی این گروه که تسلط بر بخش وسیعی از عراق و سوریه را به همراه داشت؛ به آسیب رسانی وسیع نسبت به امنیت انسانی در عرصه منطقه‌ای منجر شد.

مقوله مزبور (امنیت انسانی) محصول تغییر پارادایمی امنیت تک بعدی دولت محور به امنیت چند وجهی فرد محور بوده و بر تحول ماهیت تهدید از تهدید نظامی به انواع مختلفی از تهدیدات اقتصادی، زیست محیطی، غذائی، بهداشتی، سیاسی، اجتماعی و فردی دلالت دارد.

پرسش محوری که دراین مقاله مطرح می‌شود، این است که: افراط گرایی مذهبی در حد فاصل ۲۰۱۸-۲۰۱۴ در حوزه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه چه پی آمد هایی از بعد امنیت انسانی داشته است؟

در پاسخ به این پرسش و به عنوان فرضیه باید عنوان نمود که: افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه، پس از ۲۰۱۴، پیا مدهای منفی برای امنیت انسانی منطقه به ویژه عراق و سوریه به همراه داشته، که در این میان بیشترین خسارت از ابعاد غذائی، بهداشتی و زیست محیطی بوده است.

روش پژوهشی این مقاله توصییفی _ تحلیلی است و براساس نظریه امنیت انسانی، ابعاد مختلف امنیت منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی:

امنیت انسانی، افراط گرایی مذهبی، خاورمیانه، امنیت غذائی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی.

نویسندگان:

سید اصغر کیوان حسینی؛ دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ، a.keivan.ir@gmail.com
سید جمال محفوظیان؛ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

افراط گرایی مذهبی و بحران امنیت انسانی در خاورمیانه مطالعه موردی عراق و سوریه

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.