تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

پویش مردمی ارمنیان گیلانی سراسر جهان برای کمک به بیماران استان گیلان

گروهی از جوانان ارمنی گیلانی در حال جمع آوری کمک های مردمی از سرتاسر جهان برای نیازمندان و بیماران استان گیلان می باشند. کمک های جمع آوری شده توسط جوانان ارمنی ساکن گیلان بین نیازمندان و بیماران توزیع خواهد شد.

ردنا (ادیان‌نیوز)/ کمک‌های جمع آوری شده توسط جوانان ارمنی ساکن گیلان بین نیازمندان و بیماران توزیع خواهد شد.

گیلان ما در خطر است؛

ما فرزندان آرسن میناسیان هستیم؛

به اطلاع می رساند گروهی از جوانان ارمنی گیلانی در حال جمع آوری کمک های مردمی از سرتاسر جهان برای نیازمندان و بیماران استان گیلان می باشند. کمک های جمع آوری شده توسط جوانان ارمنی ساکن گیلان بین نیازمندان و بیماران توزیع خواهد شد.

جهت کمک از اروپا و آمریکا با شماره: ۷۵۱۳-۵۸۸-(۸۱۸) ۰۰۱ کارن ترهوسپیانس و جهت کمک از ایران با شماره: ۸۸۸۳۰۵۷۷-(۲۱) ۰۰۹۸ ایساک یونانسیان، تماس حاصل فرمائید.

ایساک یونانسیان-کارن ترهوسپیانس

منبع آلیک آنلاین
شاید دوست داشته باشید