واکنش نیویورک‌ پست به بحران کرونا: «ملکوت [خداوند] به ما کمک کند!»