تحلیل وقایع طبیعی و بلایا از منظر معنویت‌گرایی «عصر جدید»(۳)

اقر طالبی دارابی/

0

زمین در حال ورود به مرحله جدید تکامل است؛ مرحله ای که نشان بارز آن ظهور خودآگاهی جدید در درون بشر است که تولد تمدن جدیدی را همراه دارد. متاسفانه، فرهنگ های موجود جهان چنان فاسد و گرفتار ماتریالیسم و ماده گرایی شده اند که در مقابل این تغییر مقاومت میکنند. در نتیجه، گذار از عصری به عصر دیگر با تخریب تمدن قدیمی صورت می‌گیرد.

رؤیت معنوی و عرفانی آینده

برای یافتن ریشه تاریخی جنبش معنوی«عصر جدید» باید با دقت بیشتری به آنچه یوفو یا UFO) Unknown Flying Objects ) به معنای «اشیای پرنده ناشناخته» نامیده می شوند و در دهه ۱۹۵۰ ظهور کرده اند و هنوز وجود دارند، توجه کرد. گروهای یوفو دهه ۱۹۵۰ عموما دارای عقایدی به شدت آخر الزمانی هستند. دیوید اسپانگلر، یکی از « پدران معنویت یا جنبش عصر جدید»، در اواخر دهه ۱۹۵۰ با این گروه ها سر و کار پیدا کرده بود و توصیفی گویا از نظام اعتقادی آنها ارایه کرده است:

«زمین در حال ورود به مرحله جدید تکامل است؛ مرحله ای که نشان بارز آن ظهور خودآگاهی جدید در درون بشر است که تولد تمدن جدیدی را همراه دارد. متاسفانه، فرهنگ های موجود جهان چنان فاسد و گرفتار ماتریالیسم و ماده گرایی شده اند که در مقابل این تغییر مقاومت میکنند. در نتیجه، گذار از عصری به عصر دیگر با تخریب تمدن قدیمی صورت می‌گیرد.

تخریب تمدن قدیمی از راه های مختلف صورت میگیرد. به توسط اسباب طبیعی مانند زلزله و سیل یا بیماری ها فراگیر، یا با جنگهای بزرگ جهانی ، یا به وسیله ی فروپاشی اجتماعی سرشت سیاسی و اقتصادی.یا به توسط ترکیبی از این اسباب انجام می گیرد.

اما، افرادی که خود آگاهی آنها با این فرهنگ جدید هماهنگ شده و دارای ظرفیت های این فرهنگ جدید هستند به راه های مختلف از گزند این حوادث حفظ می شوند. آنها در زمان دگرگونی عظیم و فاجعه های مصیبت بار زنده خواهند ماند.

آنگاه آنها به دوران جدید فراوانی نعمت و اشراق معنوی – به گفته ی منجمان – عصر برج دَلو- گام می نهند و در آن، با هدایت موجودات پیشرفته، شاید فرشتگان یا استادان معنوی یا شاید فرستادگانی از تمدن فرا زمینی که سفینه های فضایی آنها همین یوفو ها هستند، به شکل گیری تمدن جدید کمک خواهند کرد.»

باقر طالبی دارابی
هفتم فروردین ۱۳۹۹

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.