جنگ ایران و آمریکا و سودای کادرسازی مسیحیت صهیونیستی

افزایش تنش میان ایران و امریکا و وقایع ماه‌های اخیر، برخی اهداف تشکیلاتی جریان مسیحیت‌ صهیونیستی و ماهیت سیاسی این فرقه را بیش از پیش بر همگان آشکار ساخت. نقطه اوج این افشاگری را باید در مصاحبه یکی از عناصر وابسته به کلیسای جماعت ربانی مشاهده کرد. 

0

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)؛ وقایع ماه‌های اخیر و توسعه و تعمیق تنش میان ایران و امریکا، برخی اهداف تشکیلاتی جریان مسیحیت‌ صهیونیستی و ماهیت سیاسی این فرقه را بیش از پیش بر همگان آشکار ساخت. «لازاروس یقنظر»، از اعضای کلیسای جماعت ربانی و مؤسس سازمان تبشیری «۲۲۲»، در مصاحبه‌ای با سایت «مسیحیت امروز»، ادعاهایی مطرح و به نکاتی اشاره داشت که روشنگر اهداف تشکیلاتی جریان مسیحیت‌صهیونیستی است.

وی در این گفت‌وگو جنگ میان ایران و غرب را بهترین فرصت برای تبشیر مطرح می‌کند و ابراز می‌دارد: «در صورت وقوع جنگ… ده‌ها هزار ایرانی عادی نیز از کشور فرار خواهندکرد و به کشورهای ارمنستان، ترکیه و جمهوری‌آذربایجان می‌رسند. به این ترتیب، ‌بر‌ترین فرصت تبشیری برای ما ایجاد خواهدشد.»

یقنظر ضمن استقبال از رویایی مستقیم ایران و امریکا، این‌چنین از اهداف کادرسازی تشکیلاتی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: «جنگ احتمالی ایران و امریکا، فرصتی برای تبشیر مسیحیت بین ایرانیان است…وقتی جنگ فرا رسید، سونامی فاجعه و تؤامان فرصتی بی‌بدیل[برای اقدامات تبشیری] ایجاد خواهدشد و کلیسا برای استفاده کردن از این فرصت برای تبشیر، آماده نیست. به همین‌خاطر، ما به شدت به دنبال گسترش تعداد نفرات و آموزش رهبران مسیحی برای ایران هستیم.»

این عنصر تبشیری با ادعای باز شدن درهای ایران به روی مسیحیت، اذعان می‌کند: «ما به دقت عناصر اصلی در داخل ایران را زیر نظر داریم و هر کس آن را تماشامی‌کند، می‌بیند که ایران خواهدمرد[فروخواهدپاشید] . همه با تعجب نگاه می‌‌کنند که راننده چه زمانی خود را از اتوبوس بیرون پرت می‌کند؟ من این وضعیت را با دقت پیگیری می‌کنم و می‌بینم در حال حاضر برخی آیت‌ا…، اتوبوس[نظام] را رها می‌کنند …کشور ایران…. در حال فروپاشی است.»

یقنظر همچنین با ابراز موافقت در مورد حضور و دخالت مسیحیان در عرصه سیاست، بیان می‌دارد: «مردم از ما می‌پرسند: «آیا صحیح است که مسیحیان در سیاست حضور یابند؟»، پاسخ این است: «آگر آن‌ها می‌توانند با دخالت در امور سیاسی موجب اجرای فرامی الهی[مسیحی] در حاکمیت شوند، باید در سیاست دخالت کنند.»

شایان ذکر است، سازمان ۲۲۲، مؤسسه‌ای تبشیری است که در سال ۱۹۹۱ با هدف مسیحی‌سازی ایران و تبلیغ و تبشیر مسیحیت میان فارسی‌زبانان سراسر جهان‌،توسط لازاروس یقنظر تأسیس شد که تا به امروز، ریاست آن را برعهده دارد.

تعلیم و تربیت رهبران مسیحی فارسی‌زبان، تأسیس و مدیریت کلیساهای زیرزمینی، تولید و پخش برنامه‌های تبشیری ماهواره‌ای، انتشار و توزیع منابع تبشیری و گردآوری کمک‌های مادی، از جمله اقدامات ۲۲۲ در روند مسیحی‌سازی احست.

منبع ایکنا
شاید دوست داشته باشید