قدردانی مسلمانان از کادر درمانی تورنتوی کانادا با پیتزا

مدیریت مسجدی در تورنتوی کانادا با ارسال تعداد زیادی پیتزای داغ به بیمارستان محلی، از کادر پزشکی برای تلاش هایشان در بحران کرونا قدردانی کردند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ چند تن از داوطلبان مسلمان از مسجد الجنت در منطقه تورنتوی کانادا با ارسال جعبه های پیتزای داغ به اعضای کادر درمانی بیمارستان، از تیم های پزشکی در این زمانه بحرانی قدردانی به عمل آوردند.

حمجت آنیف رئیس جدید منتخب مسجد به همراه ناظر مرزوق معاون مسجد و اکرم عزیز خزانه دار مرکز اسلامی از جمله کسانی بودند که برای قدردانی از قهرمانان جبهه مقابله با ویروس کرونا به بیمارستان سر زده و غذاهای آماده را به کارکنان بیمارستانی اهداء کردند.

سخنگوی مسجد اظهار داشت: مسجد الجنت در هر شرایط اضطراری چه محلی، چه ملی و چه بین المللی همیشه در خط مقدم قرار می گیرد.

وی افزود: این عمل بشردوستانه برای نشان دادن همبستگی جامعه مسلمانان سریلانکایی با کارمندان سخت کوش و تلاشگر بیمارستانی است که به شکلی خستگی ناپذیر در تلاش هستند و زندگی خود را بیست و چهار ساعته برای بهتر کردن زندگی دیگر انسان ها به خطر انداخته اند.

سرپرست پرستاران بیمارستان پیتزاها را از آن ها تحویل گرفتند.

منبع حوزه