داوطلبان مسجد ایلفورد بریتانیا بسته‌های کمکی به بیمارستان دادند

در اقدامی برای ابراز همدلی و همبستگی، داوطلبان مسلمان از سوی جامعه اسلامی ایلفورد بسته های غذایی و تنقلات را به کادر درمانی بیمارستانی تحویل دادند تا همزمان قدردانی خود را ابراز کرده باشند.

0

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)؛ داوطلبانی از سوی جامعه اسلامی ایلفورد در بریتانیا با تحویل دادن بسته های مواد غذایی، تنقلات و نوشیدنی به کارکنان بیمارستانی، یعنی مبارزان خط مقدم جنگ با ویروس کرونا، از آنان تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

جوانان داوطلب از سوی مسجد با همکاری یک سازمان اسلامی با نام «کمک متقابل رد بریج» کمک های اهدایی را که توسط مسلمانان تهیه و بسته بندی شده بودند به اعضای بیمارستان کینگ جورج در شهر ایلفورد تحویل دادند.

بشیر پتال یکی از فعالان مدنی مسلمان گفت: اعضای کادر پزشکی و کارکنان مراکز درمانی همانند سربازان هستند و ما وظیفه داریم تا آنجا که در توان داریم حمایت و قدردانی مان را از آن ها نشان دهیم.

بشیر گفت: این گوشه کوچکی از قدردانی ما از این کارکنان است.

التاف امداد وادی یکی دیگر از داوطلبان گفت: ویروس و بیماری تبعیض قائل نمی شوند و برای همه هستند و بنابراین اعضای کادر درمانی نیز از همه پیشینه ها هستند و به همه مردم کمک می کنند.

جعبه های اهدایی از سوی مسجد به کادر بیمارستان شامل غذاهای بسته بندی شده، تنقلات، میوه ها و دیگر مواد غذایی انرژی زا برای کارکنان بود تا بتوانند در طول روز مصرف کنند و در جنگ با ویروس روز را با قدرت به سر رسانند.

منبع حوزه
شاید دوست داشته باشید