تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

لیبرال دموکرات‌های انگلیس برای همبستگی با مسلمانان دنیا روزه می‌گیرند

تصمیم لیبرال دموکرات‌ها برای روزه‌داری پیام واضحی را مخابره می‌کند و آن این که اهمیت ماه رمضان امسال با همه محدودیت‌هایش در این حزب کم رنگ نخواهد شد و این به نشانه‌ی همبستگی میان جوامع مختلف دنیاست.

حینا بخاری

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سیاست و اسلام غالباً برای مسلمانان زمینه‌ساز بحث بوده است. مسلمانان امسال ماه رمضان را در قرنطینه‌ی خانگی آغاز می‌کنند و این بار سیاست و اسلام به گونه‌ای متفاوت به هم پیوند خواهند خورد.

امسال ماه رمضان از سپیده دم روز شنبه ۲۵ آوریل آغاز می‌شود و همه اعضای حزب لیبرال دموکرات انگلیس از مقام ارشد تا پایین‌ترین عضو در آیین روزه‌داری شرکت می‌کنند. آنها از طلوع تا غروب آفتاب یعنی حدود ۱۶ ساعت از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کنند.

در این ماه مؤسسات خیریه با کمک افراد خیّر، کسانی را که از گرسنگی و فقر رنج می‌برند، شناسایی کرده و به آنها کمک می‌کنند. چه خوب است در این ماه به توصیه‌های ادیان درباره‌ی کمک به افراد آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه بیشتر توجه کنیم.

حزب لیبرال دموکرات با این ابتکار نمایش مهمی از همبستگی با جامعه مسلمانان دنیا را از خود نشان می‌دهد.

مسلمانان امسال با تجربه‌ای ناآشنا و پشت درهای بسته‌ی قرنطینه بدون حضور در مساجد و اجتماعات عمومی در مراسم افطار و سحر، ماه رمضان را روزه می‌گیرند.

تصمیم لیبرال دموکرات‌ها برای روزه‌داری پیام واضحی را مخابره می‌کند و آن این که اهمیت ماه رمضان امسال با همه محدودیت‌هایش در این حزب کم رنگ نخواهد شد و این به نشانه‌ی همبستگی میان جوامع مختلف دنیاست.

من از پدرم آموختم تعامل محترمانه با سنت‌های یکدیگر نه تنها روابط معناداری بین جوامع برقرار می‌کند، بلکه درون انسان را با درس‌های ارزشمند انسانی غنی می‌کند. برای من جای تعجب دارد که یک حزب سیاسی بزرگ برای اولین بار چنین کاری انجام داده است و بازخورد صمیمانه‌ی آن از سوی مسلمانان ما را در ادامه مصمم‌تر خواهد کرد.

امیدوارم این امر نه تنها مقدمه‌ای برای تعامل با ماه رمضان باشد بلکه فرصت‌هایی را برای افتخار و احترام به سنت‌های متنوع ادیان در سراسر دنیا پیش روی ما باز کند.

گمان نمی‌کنم زمانی بهتر از این برای شروع این امر مهم وجود داشته باشد.

منبع easterneye
ترجمه سعیده خلیلی
شاید دوست داشته باشید