گلریزان موسسه امام موسی صدر در بیروت

0

به گزارش ادیان نیوز، در این مراسم که شمار زیادی از بانوان مقام های مختلف و شخصیت های لبنانی حضور داشتند، ملیحه صدر دختر امام موسی صدر در سخنانی به تشریح فعالیت های موسسه صدر پرداخت.

وی گفت: هدف ما از حضور در این مراسم فقط ارایه کمک مادی برای برخی از نیازمندان جامعه نیست بلکه ما با حضور خود در این مراسم می توانیم شاهد موفقیت های افراد تحت پوشش در این موسسه باشیم.

دختر کوچک امام موسی صدر تاکید کرد: حضور ما از ادیان و طوایف مختلف لبنان در این اجتماع نشانگر این است که نگاه ما برای کمک به نیازمندان بدون در نظر داشتن دین و مذهب آنان است .

وی خاطرنشان کرد، چنین نگاهی نیز از سوی امام موسی صدر در طول فعالیت های خود وجود داشت و ما نیز ادامه دهنده این راه هستیم.

در مراسم امشب این موسسه شماری از کودکان این موسسه سرودی را به صورت دستجمعی رای حاضران اجرا کردند که مورد تشویق آنان قرار گرفت.

سه شنبه گذشته نیز مشابه همین مراسم برای شماری از آقایان و مقام های لبنانی برگزار شد که در آن محمد جلال فیروزنیا سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ، نمایندگان مسوولان مختلف این کشور در رده های مختلف ، احزاب و گروه های این کشور حضور داشتند.

موسسه امام موسی صدر در شهر صور در جنوب غرب لبنان فعالیت دارد و کودکان نیازمند را با کمک خیرین و نیکوکاران از مقطع ابتدایی تا دانشگاه مورد حمایت خود قرار می دهد.

این موسسه دارای هنرستان و مدرسه پرستاری نیز است و در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ کودک ، جوان و نوجوان لبنانی را تحت پوشش دارد.

فعالیت های این موسسه دارای سابقه ۵۵ ساله در لبنان است.

شاید دوست داشته باشید