ببینید| زندگی پس از زندگی (قسمت نهم) + دانلود

نهمین قسمت از برنامه‌ی زندگی پس از زندگی، شبکه‌ی چهار سیما، این برنامه به گفتگو با آقای علی خدادادی می‌پردازد که تجربه‌ی مرگ موقت را داشته و قسمتی از جهان پس از مرگ را درک کرده‌ است.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ «زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهر‌ها و روستا‌های متعدد ایران در ۴ سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

نهمین قسمت از برنامه‌ی زندگی پس از زندگی، شبکه‌ی چهار سیما، این برنامه به گفتگو با آقای علی خدادادی می‌پردازد که تجربه‌ی مرگ موقت را داشته و قسمتی از جهان پس از مرگ را درک کرده‌ است.

دانلود زندگی پس از زندگی - قسمت نهم
دانلود زندگی پس از زندگی – قسمت نهم
منبع رسانه ها
شاید دوست داشته باشید