پاپ سابق: می خواهند مرا ساکت کنند

پاپ سابق مخالفان خود را متهم کرده است که می خواهند او را وادار به سکوت کنند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز) بندیکت شانزدهم، اخیرا گفته است به خاطر مخالفتش با هم جنس گرایی و نظراتش درباره دجال و حمله به ایدئولوژی اومانیستی که در کتاب خاطراتش بیان کرده، آماج حملات و بدگویی مخالفان قرار گرفته است.

پاپ سابق با نام اصلی جوزف راتزینگر که اکنون ۹۳ ساله است گفته است وی به دلیل مباحث الهیاتی که مطرح کرده است، قربانی “تحریف واقعیات” شده است.

پاپ سابق که سال ۲۰۱۳ در اقدامی بسیار کم سابقه استعفا داد، در سال ۲۰۱۸ نیز به دلیل مقاله ای که درباره دین یهود نوشته بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

بندیکت شانزدهم میگوید ترجیح میدهد درباره دلایلی که میخواهند او را ساکت کنند، تحلیلی ارائه ندهد.

منبع گفتگوی ادیان
شاید دوست داشته باشید