تاثیر کرونا بر علم و دین در ایران، برعکس جهان!

کرونا، تشدید یا تضعیف کننده فرآیندهای فراوانی شد که بدانها در یادداشت مستقلی اشاره خواهم کرد ولی یکی از قطعی ترین آنها شکستن ابهت حاکمیت علی الاطلاق نماد پیشرفت علمی یعنی غرب بود!

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، علیرضا کمیلی، فعال عرصه اجتماعی و تشکلی، عضو اتحادیه بین المللی امت واحده، محقق فلسفه اسلامی در شبکه اجتماعی رب الناس نوشت:

کرونا، تشدید یا تضعیف کننده فرآیندهای فراوانی شد که بدانها در یادداشت مستقلی اشاره خواهم کرد ولی یکی از قطعی ترین آنها شکستن ابهت حاکمیت علی الاطلاق نماد پیشرفت علمی یعنی غرب بود! بی شک حتی اگر واکسن آن یافت شده و کنترل گردد، خللی که در این تصویر هژمونیک ایجاد شده تا مدتها در عرصه معرفتی جهان باقی مانده و محل گفتگو خواهد بود ولی آنچه بسیار مایه تعجب است اثر متفاوت آن در داخل کشور ما می باشد!

عجیب اینکه دقیقا در زمانی که همه توان علمی و قدرت القا شده توسط رسانه های غربی، با شیوع عجیب آن در اروپا و آمریکا زیر سوال رفته، بدلیل سوء تدبیر و البته برخی ضعفهای ذاتی حوزه علمیه، شبهات حول کارکرد دین در جامعه ما فزونی یافته است حال آنکه جامعه پزشکی جهانی و ما نیز راهی جز قطع روابط اجتماعی نداشته و عملکرد آن چشمگیر نیست.

به علاوه، با باز شدن همه جا بجز مراکز دینی این ذهنیت قابل القاء است که دین امری هامشی حاشیه ای و غیرضروری است! برخی هم البته بدون توجه به این تصویرسازی وهن آلود از دین، صرفا به جنبه زیان و ضرر اقتصادی افراد توجه می کنند و این شرایط را طبیعی می پندارند، حال آنکه مراکز دینی نیز بهمراه پروتکل هایی می توانستند فعال شوند ولی مساله اینجاست که متاسفانه کسی باور به ضرورت و کارکرد ویژه آنها ندارد!

ریشه مساله بنظرم واضح است! طلب «نری الله جهره» امری رایج در میان بشر بوده و هست! امروز نیز کارکرد دین بمثابه امر معنوی، با چالش کارکردهای قابل اشاره و آبجکتیو مواجه است! نگارنده گرچه معتقد است حوزه علمیه ضعف جدی در کارکرد اجتماعی خود نیز دارد و با حضور طلاب در اقدامات جهادی بشدت موافق است ولی کارکرد حوزه بعنوان متولی بعد #علمی دین را بشدت تضعیف شده می پندارد و خلأ تبیین را در شرایط کنونی بسیار زیاد می بیند حال آنکه رویکرد اجتماعی طلاب رو به گسترش است!

دروازه بانی حضور شخصیت های حوزوی در رسانه ها نیز انجام نمی شود لذا بار تبیین در واقع بر زمین مانده و حضور این معممین از این خلأ نکاسته است! هر کس عمامه ای بر سر و زبانی خوش یا رابطه ای خوب با تهیه کننده ها دارد، پایش بعنوان کارشناس امور دینی به رسانه ملی باز می شود و چیزی برای سنجش قوت علمی یا زاویه صحیح نگرش آنان نیز وجود ندارد! البته شبکه های اجتماعی نیز وابستگی تام این مساله به صداوسیما را شکسته اند.

خلأ تبیین های عمیق تر دینی در قالب تولیدات رسانه ای و خلاقانه و نیز مدیریت بهنگام نحوه پاسخ مستقیم و غیرمستقیم به سوالات ذهنی جامعه در پدیده های روزآمد، بدون تشکیل شورایی فهیم، عمیق و روزآمد از نخبگان در حوزه علمیه قابل ترمیم نیست و قطعا تبعات این کوتاهی در نسل جوان، غیر قابل جبران خواهد بود!

تجربه کرده ام که گاهی یک جمله عمیق و راهگشا از آیت الله جوادی آملی چقدر ذهن نسل جستجوگر امروز را آرام کرده حال آنکه ساعتها سخنرانی برخی منبری های کم عمق، بر آن شبهات افزوده است! زمان جبران کوتاهی هاست. رسانه بر سرعت انتقال افزوده و بدون حضور فعال و هوشمندانه نه فقط سخنرانی!- نهاد دین در این عرصه نمی توان جا نماند! فتامل!

شاید دوست داشته باشید