هنجارها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن

در این کتاب به بررسی و مقایسه بایدها و نبایدها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن پرداخته شده و رابطه مجازات ها و پاداش ها در آنها مورد بحث و بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کتاب «هنجارها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن» در جستجوی پاسخ به این سوال است که اگر به گونه‌ای فرضی سه تن از پیروان معاصر سه دین ابراهیمی، از طریق قرائت کتاب آسمانی خود و نقل آن برای یکدیگر، با چه هنجارها و یا بایدها و نبایدهای مشابه و متفاوتی مواجه خواهند شد؟ 

در این پژوهش به بررسی و مقایسه بایدها و نبایدها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن پرداخته شده و رابطه مجازات ها و پاداش ها در آنها مورد بحث و بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

نگارنده (مهدی محسنیان راد) در یک تحقیق میدانی و کتابخانه ای به مقایسه روش های طرح بحث به ویژه احکام شرعی و اخلاقی سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن پرداخته و بایدها و نبایدهای مطرح شده در آنها در زمینه مباحثی مانند: معرفت به خدا و رابطه با او، عبادت و اطاعت از خدا، دیدگاه ها در مورد فرشتگان و شیطان، مجازت های خداوند، دیدگاه ها در مورد پیامبران و انسان ها و کتب مقدس، خصلت های فردی و اعمال شخصی، وظایف و منش روحانیون و نحوه معاشرت با طبقات مختلف مردم را بیان نموده است.

وی همچنین هنجارهای سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن را در مورد احکام شرعی، اجتماعی و اخلاقی با هم مقایسه نموده و ضمانت های اجرایی برای انجام آنها را از منظر این سه کتاب بررسی نموده است.

 

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید