حمایت از رژیم اشغالگر قدس در رسانه های تبشیری

رسانه های تبشیری برای اجرای تکنیک مظلوم نمایی، دشمن اصلی یهودیان را دولت جمهوری اسلامی نشان داده که از نیروی های مردمی حماس حمایت می کند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، برگزاری هفته جهانی قدس از طریق فضای مجازی که اوج آن در آخرین جمعه ماه رمضان دیده شد، بازتاب بسیار خوبی از خود بر جای گذاشت، و وحشت مضاعفی را برای یهودیان صهیونیستی بوجود آورد.

یهودیان صهیونیستی برای منحرف کردن افکار عمومی نسبت به مساله سرزمین های اشغالی فلسطین با همه امکانات و منابعی که در اختیار دارد نتوانستند قدم موثری برای رژیم صهیونیستی بردارند.

سایت های خبری وابسته به جریان تبشیر، بعد از این واقعه مهم، با انتشار اخبار مبنی بر یهودی ستیزی، در حال اجرای سناریوی مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی شدند.

به عنوان نمونه خبری به نقل از وزیر امور استراتژیک اسرائیل را منتشر کردند که نامبرده، فرمایشات مقام معظم رهبری در روز جهانی قدس را نقض قوانین و ترویج یهودی ستیزی عنوان کرد.

در خبری دیگر، ضمن تشریح مفصل فرمایشات مقام معظم رهبری، به دروغ نظام جمهوری اسلامی را عامل اصلی ناامنی در منطقه خاورمیانه معرفی میکند.

برای اجرای تکنیک مظلوم نمایی، دشمن اصلی یهودیان را دولت جمهوری اسلامی نشان داده که از نیروی های مردمی حماس حمایت می کند و بر اجرای رفراندوم به نفع ملت فلسطین اصرار می ورزد.

در واقع جریان تبشیر برای اجرای خوش خدمتی و جلب حمایت های مالی رژیم صهیونیستی، همیشه در چنین شرایطی به کمک یهودیان صهیونیستی شتافته و تمام امکانات و رسانه های خود را برای تحقق اهداف خصمانه رژیم جعلی در اختیار اردوگاه صلیبی می گذارد.

منبع رهپویان هدایت
شاید دوست داشته باشید