کتابی برای مبلغان اسلام

کتاب «هراس بنیادین و اروپامداری و ظهور اسلام‌گرایی» شامل مجموعه مباحثی درباره بنیادگرایی اسلامی است که در پنج فصل تدوین شده است،

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، بی شک توجه روحانیون و مبلغان اصیل اسلام به پروژه اسلام هراسی به عنوان مهمترین راهکار غرب در مقابل تبلیغات اسلامی یکی از ضروریات ایشان است تا با توجه به شگردهای جهان غرب علیه اسلام، راهکارها و مهارتهای لازم را به عنوان پاد زهر شناسایی و اعمال کنند.

کتاب «هراس بنیادین و اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی» نوشته بابی سعید، استاد جامعه شناسی دانشگاه منچستر انگلستان و مدیر «مرکز مطالعات جهانی شدن» یکی از بهترین آثار در این زمینه می باشد.

متن انگلیسی کتاب سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شده و در سال ۱۳۷۹ شمسی توسط آقایان دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری ترجمه و از سوی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر شده است.

بابی سعید، در این نوشتار، تحلیلی نظری و مفهومی، از دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی اسلام در برابر اروپا به دست می‌دهد. اندیشه نگارنده در بررسی گفتمان اسلام‌گرایی و بازتاب آن در عرصه جهانی، بر شخصیت امام خمینی (ره) و انقلاب ایران متمرکز است.

فصل آغازین کتاب شامل بررسی و نقد نظریه‌های بنیادگرایی با تاکید بنیادگرایی اسلامی است، فصل دوم به توصیف شرق، همچنین اسلام از سوی صاحب نظران غربی اختصاص یافته است، در فصل سوم، سیر تحولات بنیادگرایی از صدراسلام تا به امروز به اختصار بازگو شده است.

این فصل دارای این موضوعات است: کمال اتاتورک (ترکیه، سکولاریسم، ناسیونالیسم، مدرن شدن، غربی شدن، خاندان پهلوی و امام خمینی (ره) .فصل‌های چهارم و پنجم کتاب مشتمل است بر مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و اندیشه رهبر اسلام‌گرای آن (امام خمینی (ره)) با گفتمان مدرنیته و غرب‌زدگی

بابی سعید در مقدّمه این کتاب، ظهور اسلام گرایی و تجدید حیات اسلام در جهان را از نگاه غربیان با عنوان «بازگشت سرکوب شدگان» گزارش می کند. او می‌گوید: بنیادگرایی اسلامی، امروز اصطلاح جا افتاده ای است که در مورد تجدید حیات و خیزش دوباره اسلام در سراسر جهان به حرکت مسلمانان داده شده است در واقع، این حرکت در راستای ضدیت با غرب گرایی و تفکر مبتنی بر مرکزیت غرب از سوی مسلمانان شکل گرفته است.

نویسنده ریشه ترس و وحشت غربی‌ها را احیای اسلام را در این نکته جست وجو می کند و معتقد است که تجدید حیات اسلام در سطح جهان در میان بسیاری از مردم غرب مایه اضطراب و نگرانی شدید شده است؛ زیرا رشد بنیادگرایی اسلامی الگوی توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب را زیر سؤال برده و آن را به چالش کشانده است.

مؤلّف بر این عقیده است که بنیادگرایی اسلامی به چنین اضطرابی در غرب دامن می زند. احیای دوباره اسلام به معنای احیای دوباره خذایی است که غرب آن را برای همیشه کشته بود. بدین سان، احیای اسلام، سؤال‌هایی را درباره مرزها و آنچه «میراث عصر اروپا» خوانده می شود، ایجاد می‌کند. پیدایش و ظهور آن، کاستی‌های غرب را آشکار می سازد.

نویسنده در ادامه کتاب هدف خود را مطالعه موردی بنیادگرایی در یک کشور خاص نمی داند، و بع تحلیل شرایطی که به ظهور بنیادگرایی می‌انجامد توجه دارد می‌پردازد و معتقد است برای ارایه تبیین شایسته از دلایل ظهور بنیاد گرایی اسلامی نیازمند طرح بندی زمینه‌ای هستیم که در آن به مظاهر و علل مختلف بنیادگرایی اسلامی پرداخته شود.

پس هدف فراهم آوردن یک روایت مفهومی و نظری است که دلایلی بر ظهور بنیاد گرایی اسلامی ارائه دهد. این مقدّمه معلوم می دارد که مؤلّف جنبش اسلام ‌گرایی در جهان را از دیدگاه تحلیل گفتمان بررسی می کند.

 

شاید دوست داشته باشید