عذرخواهی شبکه اتریشی بابت گرافیک های تبعیض آمیز علیه زنان مسلمان

مجله خبری ZIB مربوط به شبکه ÖRF پس از انتشار تصویر یک زن مسلمان به عنوان نماد شغل نظافتچی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، شبکه ORF اتریش اخیرا در یکی از بخش های خبری خود به وضعیت مشاغل مهم و کلیدی در جامعه پرداخته است.

در گرافیک هایی که سمبل هر شغل را به نمایش می گذارد، برای حرفه نظافتچی شکل یک زن مسلمان با لباس بلند و روسری را انتخاب کرده است.

این اتفاق باعث اعتراض بسیاری از کاربران شده و خشم آنها را نسبت به نگاه تبعیض آلود و کلیشه ای این شبکه برانگیخته است.

روز گذشته این مجله با ارسال متن زیر از تمام مخاطبان عذرخواهی کرده است:

ما انتقادهای به جایی راجع به گرافیک های نمایش داده شده در برنامه روز گذشته دریافت کردیم و بابت آن عذرخواهی می کنیم.

با این گرافیک ناخواسته موجب قضاوت هایی شدیم که نباید در این برنامه رخ می داد. این انتقادها را می پذیریم و از بابت آن عذرخواهی می کنیم. به علت مشکلات فنی چک نهایی پیش از برنامه میسر نبود. در آینده بیشتر مراقب خواهیم بود.

شاید دوست داشته باشید