تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

تخریب و بی‌احترامی به «خاچکار» (سنگ صلیبی) ارامنه

«خاچکار» (سنگ صلیبی) یادبود نسل کشی ارمنیان در ایالت کلرادو آمریکا مورد تهاجم واقع شده است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جامعه ارمنی ایالت کلرادو آمریکا با انتشار خبری در مورد خرابکاری «خاچکار» (سنگ صلیبی) ارمنی که در مجموعه یاد بود «کاپیتولی» و به یاد قربانیان نسل کشی ارمنیان و جنایاتی که بر علیه بشریت صورت پذیرفته است، بنا شده بود در طی اعتراضات، در مرکز دنور توسط رنگ و نوشته هایی مورد بی احترامی و خرابکاری واقع شده است. جامعه ارمنی ایالت کلرادو با اصرار بر این که معترضینی که در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت می کنند به هیچ وجه ارتباطی با این واندالیزم ندارند.

در بیانیه خود نوشته اند: با تاسف و اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم، «خاچکار» (سنگ صلیبی) ارمنی که به یاد قربانیان نسل کشی ارمنیان و جنایات علیه بشریت بر پا شده بود، در طی اعتراضاتی که در مرکز دنور انجام می پذیرد، مورد بی احترامی و خرابکاری واقع شده است.

این خاچکار نه فقط به یاد قربانیان نسل کشی ارامنه، بلکه برای احترام یاد تمامی قربانیانی که در جنایات علیه بشریت، از جمله بر علیه برده داری و نژاد پرستی که توسط دولتها حمایت میشود بر پا شده است. جای تاسف دارد که این سنگ یاد بود توسط کسانی که در برابر محکومیت چنین جنایاتی مبارزه می کنند، مورد خرابکاری و بی احترامی واقع شود.

رهبران اعتراضات یاد شده همواره خرابکاری و خشونت را محکوم می کنند. ما مسئولیت این بی احترامی و خرابکاری را بر دوش معترضینی که با اعتراضات مسالمت آمیز به مبارزه بر خواسته اند نمی گذاریم. ما به نمایندگی از طرف ارامنه که مورد نسل کشی واقع شده اند، نا عدالتی که بر جامعه سیاه پوست آمریکا روا می دارند را محکوم کرده و همراه آنان خواستار بر پایی عدالت هستیم.

امروز، قبل از آن که مطلع شویم که سنگ صلیب ارمنی مورد بی احترامی و خرابکاری واقع شده است، مسئولین جامعه ارامنه کلرادو روشهایی را برای حفاظت آن مورد بررسی قراردادند. این واقعه بسیار دردناک است، زیرا این «خاچکار» (سنگ صلیبی) ارمنی که با چنین روشی خراب شده است، یکی از نمونه هایی از ۳۰۰۰ «خاچکار» معروف و تاریخی «خاچکار»-های قرون وسطی تاریخ ارامنه بود که در سال ۲۰۰۵ در چهار چوب سیاستهای ارمنی ستیزی و نابودی تاریخ و تمدن ارمنیان در نخجوان، توسط جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده و تماما از بین برده شدند.

ما همچنان اعتراضات در حال وقوع را مد نظر خواهیم داشت و راه حل های کوتاه مدت و دراز مدتی را برای حفاظت مجموعه یادبود کلرادو در نظر خواهیم گرفت. در صورت لزوم، ما برای حفظ حقوق بشر و برابری برای همه، بنای یادبود مقدس خود را بازسازی خواهیم کرد».

منبع موسسه هور
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.