تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

منجی‌باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی

کتاب «منجی‌باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی» به قلم اسدالله آژیر در ۴۹۰ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب رشته تحریر در آمده است.

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، مقایسه اعتقاد به منجی موعود در دین زرتشت با ادیان ابراهیمی یعنی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت است.

در این اثر برخی از باورهای مشترک و متفاوت ادیان نام برده شده در زمینه مفاهیم و باورهای مربوط به منجی‌باوری و سیر تاریخی شکل‌گیری این قبیل از عقاید و افکار در میان آنان، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از این مقایسه ارایه شده است.

نویسنده ابتدا به بیان آرای منجی‌باوری و مسأله نجات از دیدگاه کیش زرتشتی پرداخته و پس از آن آرای یهودیت، مسحیت و اسلام را در این زمینه منعکس نموده است.

وی در این زمینه به آینده‌نگری اسرائیلی، عقاید مسیحیان در زمینه ظهور عیسی(ع)، عقیده زرتشتیان در مورد ظهور مزدیسنا، بیان دیدگاه‌های عهدین در زمینه رستاخیز عیسوی و نیز منجی‌باوری از دیدگاه مسلمانان و اعتقاد به امام مهدی(ع) اشاره نموده و تاریخچه‌ای از مباحث مهدویت و شخصیت و زندگانی امام مهدی ارایه کرده است.

مطابقت دادن شخصیت امام مهدی با منجی موعود از دیدگاه مسلمانان، دیدگاه مسلمانان و شیعیان در مورد غیبت و ظهور امام مهدی، زمان و علایم ظهور از منظر آنان و مباحثی در مورد ویژگی‌های آن امام از منظر شیعه و اهل‌سنت از دیگر مندرجات این نوشتار است.

در صفحه ۲۵۵ از این کتاب می‌خوانیم؛ در عهد جدید هیچ شاهدی بر اینکه عیسی یا شاگردانش مسیحا بودن او را رد و یا حتی مورد تردید قرار داده باشند، وجود ندارد. برعکس شواهد به‌گونه‌ای است که می‌توان یقین حاصل کرد او خود، و به تبع او شاگردانش، وی را مسیحای قوم اسرائیل می‌پنداشتند. اگر عهد جدید و به‌خصوص اناجیل را مبنای فهم خود قرار دهیم، می‌توان اثبات کرد که سخنان و رفتار عیسی و نیز سخنان و رفتار معاصرانش تماماً به مسیحا بودن او اشاره دارد.

منبع رسانه‌ها
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.