تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کلیسای انگلیس؛ متهم به ریاکاری درباره‌ی سیاهان و اقلیت‌های قومی

رهبران کلیسای انگلیس از اعتراضات مردمی حمایت می‌کنند، اما در قلمروی کلیسای خود از انتخاب یا ارتقای کشیشان سیاهپوست و اقلیت‌‌های قومی ممانعت می‌کنند.

به گزارش ردنا(ادیان نیوز)، این روز‌ها در پی کشته شدن «جرج فلوید»، مردی از نژاد سیاه و به دنبال اعتراضات گسترده‌ی مردم در سراسر دنیا، از کلمه‌ی تبعیض نژادی و عاملانش و قربانیانش بسیار می‌توان مطلب دید و شنید. اما چند روزی است جهت پیکان اتهام نژادپرستی، کلیسای انگلیس را بسیار نشان می‌دهد.

کلیسای انگلیس در حالی از محکومیت نژادپرستی و حمایت از اقلیت‌‌های قومی سخن می‌گوید که رهبرانش همگی سفیدپوست هستند و به ندرت نیز از اقلیت‌های قومی انتخاب می‌شوند.

دکتر «جان سنتامو»، اسقف اعظم شهر یورک و تنها اسقف از اقلیت قومی سیاهپوست سه روز پیش (۷ ژوئن)، بازنشسته شد و این یعنی در جلسه‌ی بعدی اسقفان، وقتی از اعتراضات سیاه‌پوستان برای داشتن حداقل حقوق زندگی سخن به میان می‌آید، دیگر حتی یک نماینده هم برای ابراز عقیده در کلیسای انگلیس ندارند.

و حالا کلیسای انگلیس متهم به ریاکاری درباره موضوع تبعیض نژادی است.

رهبران کلیسای انگلیس از اعتراضات مردمی حمایت می‌کنند، اما در قلمروی کلیسای خود، از انتخاب یا ارتقای کشیشان سیاهپوست و اقلیت‌‌های قومی ممانعت می‌کنند.

کشیش ارشد «ریو آلوین»، می‌گوید هفت مرتبه از پذیرش او در سطوح مختلف کاری ممانعت شده و در نهایت نیز طی نامه‌ای به او گفته‌اند که به دلیل تفاوت‌‌های نژادی و فرهنگی قادر به پذیرش او نیستند.

«آگوستین تاینر آیهیم»، کشیش کارآموز می‌گوید وقتی درخواست ارتقای پستی کرد، در ایمیلی به او گفتند که ممکن است شما در محیطی که همه سفیدپوست هستند احساس ناراحتی کنید.

او با انتشار ایمیل خود در توئیتر گفت: این یک ریاکاری آشکار است وقتی کلیسا سخن از امید می‌زند و بر علیه تبعیض نژادی موعظه می‌کند اما از درون، خود بیمار است.

او گفت: ریشه‌‌های عمیق تبعیض نژادی راه امید و پیشرفت را در درون کلیسا بر اقلیت‌‌های قومی و سیاهپوستان بسته است. ۳۰ سال است که کلیسا فقط بدون عمل موعظه می‌کند.

به گمان من زندگی سیاهان برایشان هیچ اهمیتی ندارد.

«کریستوفر دیوید گلدسمیت»، مدیر کشیشان کلیسای انگلیس گفت: ما قبول داریم برای آنکه کلیسا به راستی نماینده و بیانگر میراث غنی همه‌ی مردم انگلیس از هر قوم و نژاد باشد، می‌بایست بیش از این تلاش کند.

ما هر نوع نژادپرستی را رد می‌کنیم، لذا باید برای ریشه کن شدن آن، تعصبات ناخودآگاه خود را بشناسیم و اصلاح کنیم که در غیر این صورت ندای درونی ما را در برابر دانستن انسان‌‌ها خاموش خواهد کرد.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف می‌بایست هم فروتن باشیم هم مصمم.

منبع Guardian
ترجمه سعیده خلیلی مطلق
شاید دوست داشته باشید