تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

سلام بر بلال حبشی

به بهانه‌ی مظلومیت سیاهان تاریخ

فریاد احد احد تو زیر تازیانه‌‌های جاهلان سرزمین عرب، امروز باز شنیده می‌شود

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، این روزها فریاد اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی در آمریکا و اروپا شنیده می‌شود. ظلمی که دست کم ما مسلمانان از ابتدای ظهور اسلام تا به حال بسیار از آن شنیده‌ایم و خوانده‌ایم.

زمان و فاصله و رنگ و نژاد و زبان نمی‌تواند بلال حبشی را از یادها ببرد. او که یار و همدم رسول‌ خدا و چنان بلند مرتبه در نزد خدا بود که در شأنش آیه نازل شد.

سلام بر موذن محبوب رسول‌الله، «بلال حبشی»،

برخیز بلال باز هم اذان بگو، این بار نه از بام کعبه و به یمن فتح مکه که از بلندای مظلومیت انسان‌‌هایی از نژاد تو و به یمن طلوع عدالتی که این روز‌ها در دنیا فریاد می‌شود.

به خاطر می‌آوری روزی را که ریسمان به گردن تو افکندند و کودکان تو را در دره‌‌های مکه می‌کشیدند؟ یا آن روز که بر ریگ‌‌های داغ مکه سنگی سنگین بر سینه‌ات می‌گذاشتند تا اسلام محمد (ص) را ر‌ها کنی و خدایان سنگی آن‌‌ها را بپرستی و تو پیوسته خدای یکتا را یاد می‌کردی.

می گویند بردگی و برده‌داری منسوخ شده. دیگر بر پا و گردن سیاهپوستان بند نمی‌بندند. اما این رنگ سیاه و نژاد و قومیت، خود همچنان‌بندی بلند و قطور است در دست جاهلان نژادپرستی که کرامت و جان انسان‌‌ها را از آن‌‌ها می‌ستانند.

ای همنشین رسول الله باز هم اذان بگو ..

بگو که قریشیان پیامبر را به سبب همنشینی با تو ریشخند کردند و آیه نازل شد «آنان که صبح و شام خدا را می‌خوانند و مقصودشان فقط خداست از خود مران. از حساب آن‌‌ها برای تو و از حساب تو برای آن‌‌ها نوشته نمی‌شود. پس اگر آن‌‌ها را از خود برانی از ستمکاران خواهی بود» (انعام، ۵۲)

چه بلند مرتبه‌ای در پیشگاه پروردگار که در‌شان تو آیه نازل می‌کند تا حجت را تمام کند بر مردمان تاریخ که رنگ و نژاد را اسباب ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض نکنند.

اما چه سود …

می‌دانم که پس از رحلت رسول الله دیگر اذان نگفتی جز به هنگام زیارت قبر او اما ..

برخیز و اذان بگو تا دنیا بداند که تو از آن تباری که خدا ارج می‌نهد آن را تنها به اعتبار ایمان و تقوایش، بی‌احتساب رنگ و نژادش.

منبع اختصاصی ادیان‌نیوز
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.