تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

شاخص افکار عمومی جهان عرب (۲۰۱۸)

گزارش «شاخص افکار عمومی جهان عرب» در سال ۲۰۱۸ توسط «مرکز عربی تحقیقات و مطالعات سیاستی» (Arab Center for Research and Policy Studies) منتشر شده است.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، این گزارش حاصل اجرای نظرسنجی در ۱۱ کشور عربی (عربستان سعودی، اردن، کویت، عراق، فلسطین، مغرب، لبنان، سودان، مصر، تونس و موریتانی) با بیش از ۱۸۸۳۰ نمونه به صورت مصاحبه حضوری و چهره به چهره از تاریخ آذر ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۷ می باشد.

در سوالی از شهروندان عرب پرسیده شد «وضعیت عمومی اقتصادی در کشور خود را چگونه توصیف می کنید؟» ۹ درصد از شهروندان در کشورهای عربی، وضعیت عمومی اقتصادی کشورشان را «بسیار خوب»، ۳۰ درصد «خوب»، ۳۵ درصد «بد» و ۲۴ درصد «بسیار بد» ارزیابی کرده اند. ۲ درصد از شهروندان به این پرسش پاسخ ندادند.

از شهروندان سوال شده است «آیا تمایل دارید به کشور دیگری مهاجرت کنید؟» ۲۶ درصد از شهروندان عرب تمایل به مهاجرت دارند و ۷۳ درصد چنین تمایلی ندارند. ۱ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

از شهروندان پرسیده شده است «وضعیت درآمد خانوار خود را چگونه ارزیابی می کنند؟» ۲۲ درصد از پاسخگویان اعلام کردند درآمد خانوار آنها، به طور کامل مخارج زندگی را پوشش می دهد و به آن ها امکان پس انداز نیز می دهد. ۴۶ درصد از پاسخگویان بیان کردند، درآمد خانوار آن ها، به طور کامل مخارج زندگی را پوشش می دهد اما به آن ها امکان پس انداز نمی دهد. در مقابل ۳۰ درصد از شهروندان اشاره کردند، درآمد خانوار آنها، جهت تأمین مخارج کافی نیست و با مشکل روبرو هستند. ۲ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

تلویزیون و ماهواره با ۵۷ درصد، مهم ترین منبع پیگیری اخبار در بین اعراب محسوب می شود. ۸ درصد از طریق رادیو، ۵ درصد از طریق روزنامه، ۲۲ درصد از منابع خبری آنلاین و ۲ درصد از طریق خانواده و دوستان اخبار را پیگیری می کنند. ۶ درصد از به این سوال پاسخ ندادند.

نتایج نظرسنجی نشان می دهد، ۲۱ درصد از پاسخگویان خود را «بسیار مذهبی» و ۶۵ درصد «تاحدی مذهبی» می دانند. این درحالی است که ۱۲ درصد خود را مذهبی نمی دانند و ۳ درصد هم پاسخ ندادند.

از افراد پرسیده شده است فرد دیندار کیست؟ ۳۸ درصد معتقدند انجام واجبات و مراسم دینی تعریف دینداری است. ۲۷ درصد صادقانه و قابل اعتماد بودن، ۱۹ درصد با دیگران به مهربانی رفتار کردن، ۵ درصد تعامل نزدیک با خویشان و رفتار خوب با آنها، ۷ درصد کمک به فقر و نیازمندان و ۲ درصد همه این موارد را از نشانه های دینداری و مذهبی بودن می دانند. ۲ درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

۷۷ درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که مسأله فلسطین نگرانی همه اعراب هست و نه فقط فلسطینی ها و در مقابل ۱۵ درصد چنین اعتقادی ندارند و معتقدند، مسأله فلسطین تنها نگرانی خود مردم فلسطین است. ۵ درصد هم با هیچ یک از این دو گزینه موافق نیستند. ۳ درصد نیز از پاسخ امتناع کردند.

گزارش کامل نظرسنجی

منبع ایسپا
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.