اسقف اعظم کانتربوری: تجدید نظر در شمایل نگاری عیسی مسیح به عنوان فردی سفیدپوست

رهبر کلیسای انگلستان گفته کلیسای انجیلی باید در مورد مجسمه ها و نقاشی ها و دیگر بازنمایی هایی که حضرت عیسی را سفید پوست ترسیم کرده اند تجدید نظر کند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جاستین ولبی، رهبر کلیسای انگلستان در مصاحبه ای گفت: لازم است غرب این پرسش را مطرح کند که چرا شمایل نگاری حضرت عیسی همیشه او را سفید پوست نشان داده است.

وی افزود: کلیسای انگلستان باید مساله نژادپرستی سیستماتیک در کلیسا را همه جانبه بررسی کند.

رهبر کلیسای انگلستان بیان کرد: بازنمایی عیسی به شکل فردی سفید پوست این احساس را به طور ناهشیار ایجاد میکند که خداوند پروردگار سفیدپوستان است.

اسقف اعظم کانتربوری به خبرنگار بی بی سی گفت: چهره عیسی مسیح باید به شیوه های بسیار متنوع بر اساس فرهنگها و زبانهای مختلف و ادراکهای متنوع از چهره او ترسیم شود. باید در سنت هنر غربی در بازنمایی چهره حضرت مسیح بازنگری اساسی انجام شود

شایان ذکر است، این اظهارات متاثر از جنبش سیاه پوستان اخیر در آمریکا و دیگر نقاط جهان است.

منبع موسسه گفتگوی ادیان
شاید دوست داشته باشید