تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ابراز خرسندی وزارت امورخارجه ایران از تغییر کاربری ایاصوفیه

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره تغییر کاربری ایاصوفیه به مسجد گفت: ما هم از اینکه مردم ترکیه و مسلمانان، از تصمیم برپایی نماز در این عبادتگاه استقبال کرده‌اند، خرسندیم.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در گفت و گو با آناتولی، خبرگزاری دولتی ترکیه از برگزاری نماز در ایاصوفیه ابراز خرسندی کرد و گفت: تصمیم گیری درباره وضعیت ایاصوفیه مسأله داخلی ترکیه است.

وی درباره تغییر کاربری ایاصوفیه به مسجد گفت: ما هم از اینکه مردم ترکیه و مسلمانان، از تصمیم برپایی نماز در این عبادتگاه استقبال کرده‌اند، خرسندیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران همچنین با اشاره به واکنش اروپایی ها درباره ایاصوفیه ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص وضعیت ایاصوفیه در چارچوب اعمال حاکمیت ملی دولت ترکیه و یک مساله داخلی آن کشور است.

شاید دوست داشته باشید