تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

رئیس عرفان حلقه طی بیانیه ای با فروشندگان این فرقه اتمام حجت کرد!

اتفاقات اخیر فرقه عرفان حلقه بسیار مضحک شده و آخرین بیانیه طاهری (سرکرده این فرقه) به خوبی نشان می‌دهد که هدف وی از آموزه‌های ساختگی عرفان حلقه صرفا کسب درآمد بوده است.

0

به گزارش ردنا (ادیان ‌نیوز)؛ محمد علی طاهری، سرکرده فرقه ساختگی عرفان حلقه، در بیاینه ای عنوان کرده که عرفان حلقه همانند «شکاری است که در بین گرگ‌ها افتاده» و هر کسی به خود اجازه می‌هد آن را مصادره کند. طاهری که به شدت از دست مربیانی که خودش آنها را پرورش داده ناراحت شده، از سودجویان خواسته که دست از تحرکات منفعت طلبانه بردارند و خطاب به اعضای این فرقه هشدار داده که تعالیم این مربیان را فاقد اصالت آموزه های عرفان حلقه می‌داند.

این دعوای طاهری با مربیان و اعضای فرقه خود دقیقا مانند رقابت شرکت‌های اصلی تولید و فروش یک کالا با تولیدکنندگان فیک و جعلی است با این تفاوت که بسیاری از مربیان را خود رئیس پرورش داده و حالا چون آنها سود بیشتری کسب می‌کنند داد رهبر فرقه درآمده است.

این بیانیه، بار دیگر ثابت کرد که هدف طاهری و امثال او نه دغدغه‌های معرفتی و کمال انسانی بلکه درآمدزایی از طریق فریب مردم با برخی تکنیک‌ها است و گرنه هیچ عارفی اقدام به فروش داشته‌های علمی و معرفتی خود نمی‌کند. عرفان حلقه سرابی است که هر روز خیالی بودن آن برای پیروان و اعضای آن مشخص می‌شود.

منبع روشنگر
شاید دوست داشته باشید