تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| حقیقت این است که اهل سنت با امام علی بن ابیطالب مشکل دارند

سخنان شیخ طارق المصری عالم اهل تسنن خطاب به اهل سنت درخصوص پذیرش امامت و ولایت امام علی بن ابی طالب (ع). برخی از صحابه با امام علی دشمنی داشتند و از او خوششان نمی آمد. به نزد پیامبر می آمدند و شکایت از حضرت می کردند. رسول خدا به صحابه می فرمود: علی را رها کنید. علی از من است و من از علی. علی ولی هر مومنی بعد از من است.

شاید دوست داشته باشید