تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| توسط کانون دانشجویان زرتشتی؛ مانتره مجازی در راه است

کانون دانشجویان زرتشتی همایش مانتره را به صورت مجازی و در شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار می کند. اعضای کانون در نظر دارند برای بهبود و پیشرفت سطح دینی و فرهنگی جامعه زرتشتی و ادامه‌ فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود به زودی کلاس‌هایی در راستای همایش مانتره و البته همایش مانتره را به صورت مجازی برگزار کنند.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، اعضای کانون برگزار نشدن حضوری همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تابستان ۱۳۹۹ را به چشم فرصتی دیدند تا بتوانند با بازاندیشی در مورد زیرساخت همایش، مانتره را هر چه قوی‌تر از قبل برگزار کنند.

به همین منظور کانون دانشجویان زرتشتی، شوراها و جلسات متعددی را به صورت مجازی برگزار و روند بهبود کیفیت زیرساخت مانتره را شروع کرده است.

همچنین اعضای کانون در نظر دارند برای بهبود و پیشرفت سطح دینی و فرهنگی جامعه زرتشتی و ادامه‌ فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود به زودی کلاس‌هایی در راستای همایش مانتره و البته همایش مانتره را به صورت مجازی برگزار کنند.

منبع: برساد

شاید دوست داشته باشید