تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نخ عمامه ات شرف است

یک کاربر مسیحی بعد از انفجار بیروت در توییتی نوشت: نخ عمامه ات شرف است. از نخش شرف شرافت می گیرد….

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یک کاربر مسیحی بعد از انفجار بیروت در توییتی نوشت؛ نخ عمامه ات شرف است. از نخش شرف شرافت می گیرد. مسیحی خلق شدیم و دارمان برافراشته است. تو پرچم پیروزی را برافراشتی مسیحی ها را حمایت کردی همانطور که مسلمانان را حمایت کردی، به خون مسیح سوگند متحد خواهیم ماند و وفادار به راهت، پرچمت را برافراشته می داریم برای ایجاد رعب در دل اسرائیل، هرگز اعتراف نخواهیم کرد مگر به شهدایی که سرزمین ما را از داعش و اسرائیل آزاد ساختند، عهد می بندیم ای صاحب عهد، قرآن را در آغوش می گیریم همانگونه که انجیل را.

توئیت یک کاربر مسیحی: نخ عمامه ات شرف است

شاید دوست داشته باشید