تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

رواج ابتذال و انحرافات جنسی در دئیسم‌ها

در تفکر دئیسم و معنویت دئیستی برای «معنوی بودن» لازم نیست متعهد به عوامل و نواهی الهی باشید و روابط نامشروع جنسی مانعی برای «خوب بودن» انسان تلقی نمی‌شود.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سوء‌استفاده از جاذبه‌ی جنسی یکی از شیوه‌های جذب و اثرگذاری در بیشتر معنویت‌های نوپدید است.

قبح‌زدایی از انحرافات جنسی، مناسک برهنه و جنسی در برخی عرفان‌ها موجب شده نفوذ معنویت‌های نوین بیشتر شود و به طبع آن ناهنجاری‌های جنسی نیز افزایش یابد.

سبک‌های موسیقی جدید از دهه ۱۹۶۰ به بعد به پیشرفت این امر کمک بسیاری کرده است. خود موسیقی و همچنین، حواشی اجرای صحنه و برگزاری کنسرت‌ها به نوعی است که برهنگی، التقاط زن و مرد حرکت‌های جنسی را بسط می‌دهد.

تفکر دئیسم که براین باور است؛ عقل انسان می تواند بدون توسّل یا تکیه به الهام، وحی و تعهد به مذهب، به وجود خداوند آگاهی و اذعان داشته باشد، در ایجاد و گسترش این وضع نقش جدی داشته که از طریق القای شریعت و اعلام بی‌نیازی و استقلال از دین وحیانی راه را هموار کرده است.

در معنویت دئیستی برای «معنوی بودن» لازم نیست متعهد به عوامل و نواهی الهی باشید و روابط نامشروع جنسی مانعی برای «خوب بودن» انسان تلقی نمی‌شود. از این رو ابتذال و انحرافات جنسی در این تفکر مخالفتی با معنویت ندارد.

منبع: مفازنیوز

شاید دوست داشته باشید