تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| شیعیان غالی 

شیعیان غالی (غلو کننده) حدود نیمه نخست قرن اول هجری در قلمرو دنیای اسلام پا نهادند و ظاهر شدند.

ردنا (ادیان نیوز) – وقتی ما با مفهومی تحت عنوان شیعه غالی (غلو کننده) مواجه می شویم، شاید درک مان از این کانسپت به دشواری صورت گیرد؛ این دسته از شیعیان در حدود نیمه نخست قرن اول هجری در قلمرو دنیای اسلام پا نهادند و ظاهر شدند.

توصیف های افراطی غالیان از ائمه چنان بود که مولا علی و نیز بعدها امامین صادقین(ع) از مهابت آن همه اغراق و اتصاف صفات ماورایی بر خود هراسیدند و آن دسته از شیعیان را طرد کردند.

هنگامی که همین رهروان تندرو با زیدیان مواجه شدند، از آنها خواستند که خلفا را لعن کنند، اما شیعیان زیدی از این کار حذر کردند، بدین سبب، شیعیان تندرو از جمع زیدیان خارج شدند و رفتند، از این رو در تاریخ نام «روافض» و «رافضی» بر اینها اطلاق شد؛ یعنی روندگان! (و دست بردارندگان از چیزی)

کلیپ بالا می تواند به درک صحیح مان از مفهوم غلو در جهان معاصر کمک کند.

شاید دوست داشته باشید