تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تغییرات آزادی مذهبی در برخی کشورها

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا، سالانه گزارش هایی از پیشرفت و توسعه آزادی مذهبی در کشورهای مختلف و یا اعمال محدودیت مذهبی ارائه می کند.

به گزارش گروه ترجمه ردنا (ادیان نیوز)، کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا، سالانه گزارش هایی از پیشرفت و توسعه آزادی مذهبی در کشورهای مختلف و یا اعمال محدودیت مذهبی ارائه می کند که کشورها بر اساس آن رتبه بندی می شوند؛ همچنین در این گزارش تغییرات اعمال شده توسط دولت های مختلف شرح داده شده است.

یک آژانس دیده بانی در گزارش جدید خود می گوید که اخیرا قانونی در کشور هند به تصویب رسیده است که به گفته ی کارشناسان موجب اعمال محدودیت های زیان باری برای مسلمانانهند می شود.

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبیایالات متحده در گزارش سالانه خود که روز سه شنبه (۲۸ آوریل) منتشر شد ، گفت: قانون اصلاحیه شهروندی ، که در دسامبر به تصویب پارلمان هند با رأی حداکثری رسیده است ، آزادی مذهبیرا به ویژه برایمسلماناننقض می کند.

در حالی که این قانون به هندوها و اقلیت های مذهبی از کشورهای همسایه – از جمله افغانستان ، بنگلادش و پاکستان –تابعیت و حقوق شهروندی را به سرعت می دهد ، مسلمانان را از این امر مستثنی می کند. جمعیت مسلمانانهند حدود ۱۹۰ میلیوننفر تخمین زده می شود که حدودا کمتر از ۱۵٪ازجمعیت هند را تشکیل دهند.

نادین مانزا، معاون رئیس USCIRF در طی مصاحبه ای گفت: این قانون نشان می دهد که دخالت دولت مرکزی در سرکوب آزادی مذهبی، می تواند باعث بازداشت، تبعید و بی تابعیت شدن میلیون ها مسلمان در این کشور شود.

USCIRF به صورت هم نظر با وزارت امور خارجه می گوید: دو نکته ی مهم و قابل توجه نیز در این گزارش وجود داردکه مربوط به دو کشور دیگر می باشد که باید در ردیف «فهرست ویژه» درجه دوم این بخش قرار بگیرد: سودان و ازبکستان.

این گزارش حاکی از ایجاد تغییر اتقابل توجهی در سودان پس از برکناری عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین این کشور در آوریل سال گذشته می باشد. به گفته ی کمیسیون ، در تغییرات بوجود آمده در قانون اساسی،  اسلام دیگر به عنوان منبع اصلی در قانون معرفی نمی شود. این قانون که به نظر می رسد موجب ایجاد محدودیت برای مسلمانان شود ،همراه با مقرراتی است که آزادی مذهبی، عقیدتی و عبادتی را تضمین می کند.

کشور ازبکستان به دلیل اقدامات مهمی که انجام داده است، از کشورهای در حال حرکت به سوی آزادی مذهبی شناخته شد. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در ادامه ی صحبت هایش اشاره کرد: در ماه آگوست، در اقدامی که به توصیه USCIRF انجام شد، دولت ازبکستان اعلام کرد که زندان بدنام جاسلیق را که ساختاری مخالف آزادی مذهبی دارد، می بندد. در گذشته در این زندان مخوف دو زندانی مذهبی را زنده جوشانده بودند.

تغییرات در ساختار آزادی مذهبی در دنیا

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکاکمیسیون بین المللی آزادی مذهبی (USCIRF) در گذشته کشورهایی را به عنوان نگرانی های درجه دوم دسته بندی می کرد که تنها یکی از معیارهای «سیستماتیک، مداوم یا غیرمجاز» را برای تعیین متخلفان آزادی مذهبی رعایت کرده باشند؛ اما اکنون این دو کشور را در لیست نگرانی های درجه دو وارد کرده است.

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی پیشنهاد کرد که کشورهای زیر در فهرست ویژه یاCPC وزارت امور خارجه باقی بمانند: برمه، چین، اریتره، ایران، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی ، تاجیکستان و ترکمنستان. علاوه بر هند، توصیه می کرد چهار کشور نیجریه، روسیه، سوریه و ویتنام را نیز اضافه شوند.

شاید دوست داشته باشید