تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| جنایات اسرائیل صدای خاخام های یهودی را درآورد

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یک خاخام یهودی در جمع کلیمیان گفت: ما هیچ بخشی از دولت اسرائیل نیستیم. دولت اسرائیل یک دولت نجس است. ما به یهودیان خدا ترس اعلام می‌کنیم تا کاملا از آنها جداشوند. برای تحقق بخشیدن آیات از دشمنان خدا متنفرم باشیم و در قلب خود از صهیونیسم و آنچه به صهیونیسم است نفرت داشته باشیم.

شاید دوست داشته باشید