تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

سخنان اسقف مارونی‌های لبنان تحریک‌آمیز و فرقه‌گرایانه است

مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان:

مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان اظهارات اسقف اعظم مارونی های لبنان در اتهام به شیعه مبنی بر مانع تراشی برای تشکیل دولت را محکوم کرد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان اظهارات اسقف اعظم مارونی های لبنان در اتهام طایفه شیعه به مانع تراشی برای تشکیل دولت را محکوم کرد.

مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در بیانیه ای، اظهارات یک مقام دینی علیه طایفه اسلامی شیعه را محکوم کرد و آن را سخنان تحریک آمیز و فرقه گرایانه دانست که موجب تفرقه می شود، حقایق را تحریف کرده و به طایفه ای که جوانان و توان خود را در نبرد آزادی وطن و بیرون راندن تروریست های صهونیستی و تکفیری از روستاها و مناطق مختلف لبنان تقدیم کرده تا ملت از استقرار، آزادی و کرامت ملّی برخوردار شود و کشور را مایه افتخار عرب و آزادگان جهان نماید، افترا می زند.

مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود: کسانی که به خارج تکیه دارند و برای اهداف مشکوک و علیه منافع کشور و ملّت خدمت می کنند، به دنبال تحریف واقعیت ها و گمراه کردن لبنانی ها در خصوص موضوع تشکیل دولت نجات بخش و اصلاحگر که از وحدت، قانون، استقرار و اقتصاد آن محافظت کند، هستند.

مجلس اعلای شیعی تصریح کرد: ما بر اساس مشارکت ملّی در قوه مجریه، خواستار حفظ جایگاه طایفه شیعه در وزارت مالی هستیم.

مجلس اعلای اسلامی تأکید کرد: سیاست کنار زدن و به حاشیه راندن که از مدت ها پیش امام موسی صدر نسبت به آن هشدار داده بود، نه وطن می سازد و نه موجب تشکیل دولت می شود، بلکه انسجام ملّی را مورد هدف قرار می دهد و وحدت ملّی را متزلزل می کند. ما خواستار کنار گذاشتن طایفه گرایی سیاسی و اعتماد به اصل هم میهنی به عنوان معیار کار سیاسی در چارچوب حکومت عادلانه هستیم که بر پایه مساوات در حقوق و وظایفه به دور از امتیازات طایفه ای استوار است. ما حکومتی منصف می خواهیم که قانون بر آن حکمفرما باشد و تمامی فرزندان وطن را در آغوش بگیرد.

مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود: اینکه یک طبقه سیاسی فاسدی که به دنبال حذف مقاومت و تمدید جنگ علیه آن است، شرط و شروط خود را تحمیل می کند، ما این گروه را مسئول فروپاشی اوضاع اقتصادی کشور می دانیم. اینهایی که در نتیجه سیاست سهمیه بندی، اجرای معامله ها، هدر دادن اموال عمومی و نقض قانون اساسی موجب فروپاشی شدند، امروز خود را به عنوان نجات دهنده کشور به دولت تحمیل کنند.

شایان ذکر است که بشاره پطرس راعی، اسقف اعظم مارونی های لبنان طی سخنانی به صراحت طایفه شیعه را به عنوان مانعی بر سر تشکیل دولت متهم کرد.

منبع: حوزه نیوز

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.