تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

جوانان اخلاقی‌تراند

چالش مسئولان با جوانان، چالش دو زیست اخلاقی است؛ جوانان صداقت، درستکاری، شفافیّت، تعهّد، صراحت، و رفتار اصیل می‌خواهند؛ در حالی که برخی مسئولان با این مفاهیم اخلاقی بیگانه‌اند.

ردنا (ادیان نیوز) – حوادث مختلف اجتماعی در کشور ما نشان می‌دهد که بیش‌ترین چالش مسئولان و در مجموع، نهاد قدرت با جوانان است آن‌قدر که مسئولان کشور ما با جوانانِ جامعه مشکل دارند و با آن‌ها درگیراند با دیگر گروه‌های اجتماعی چالش و بگو‌ مگو ندارند.

در این میان، برخی تلاش دارند تا جوانان را به بی‌حوصلگی، اثرپذیری از شبکه‌های پیام‌رسان غیرخودی و یا کم‌تجربگی متّهم کنند و بازی را به سود مسئولان خاتمه دهند؛ ولی به نظر می‌رسد این چالش بیش‌تر به تفاوت‌های اخلاقی این نسل با پدران و مسئولانِ خود باز می‌گردد تا آن‌چه گفته می‌شود. به این معنا که بر خلاف تصوّر خیلی‌ها، از آن‌جا که جوانان جامعه در پاره‌ای مسائل، اخلاقی‌تر از پدران خود هستند، و دغدغه‌های اخلاقی بیش‌تری دارند، کم‌تر می‌توانند بی‌اخلاقی مسئولان را تحمل کنند و در برابرش ساکت بمانند.

جوان‌ترها، در مقایسه با گذشته‌گان خود، بیش‌تر از دروغ بدشان می‌آید؛ به همین دلیل، از مسئولان خود انتظار راستگویی بیش‌تری دارند و به همین دلیل وقتی دروغی می‌شوند واکنش تندتری دارند. جوانان امروز اهل تزئین عمل خود نیستند. آنان کارهای خود را کم‌تر با عنوان‌های ارزشی و مقدس آذین می‌بندند و نمی‌توانند تحمل کنند مسئولی اشتباهات خودش را در زیر مفاهیم ارزشی چون دین، ملیّت، و شهیدان پنهان کند.

جوانان امروز اهل سجاده آب کشیدن نسیتند، بیش‌تر از پدران خود از ریاکاری بدشان می‌آید. کم‌تر از آنان اهل تظاهراند؛ دوست دارند خودشان باشند؛ خلوت و جَلوَت‌شان یکی است. لباس خیابان و کارشان یکی است. آن‌ها بیش از آن‌که به مناسک و ظواهر دین توجّه و تمرکز کنند به روح دین و معنویّت آن توجّه دارند.

چالش مسئولان با جوانان، چالش دو زیست اخلاقی است؛ جوانان صداقت، درستکاری، شفافیّت، تعهّد، صراحت، و رفتار اصیل می‌خواهند؛ در حالی که برخی مسئولان با این مفاهیم اخلاقی بیگانه‌اند.

یادداشتی از مهراب صادق‌نیا

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.