تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

دیدگاه ادیان مختلف در ارتباط با سقط جنین

با توجه به اصل لاضرر و لاضرار در اسلام، چنین استدلال می شود که سقط جنین تنها در صورتی که ادامه حاملگی حیات مادر را به خطر بیندازد و به طریقه دیگر نجات مادر ممکن نباشد، جایز می باشد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سه نظریه در رابطه با سقط جنین شامل نظریه آزادی مطلق، نظریه ممنوعیت مطلق و نظریه آزادی نسبی وجود دارد که مورد اخیر بیشترین طرفدار را در میان کشورهای مختلف جهان دارد. حقوق ایران نیز بیشتر متمایل به نظریه آزادی نسبی سقط جنین است.

مبانی و تحولات نظریه آزادی نسبی سقط جنین شامل عدم تأثیر قوانین و انجام سقط جنین در شرایط غیر ایمن، حفظ سلامتی و جان مادر، اضطرار اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی، ناهنجاریهای جنینی و سقط به دلایل پزشکی، خطر سرایت بیماریهای وراثتی مثل جنون ـ اختلالات روحی و امراض جسمی است، مثلاً زنی که از تجاوز به عنف باردار شود، با توسل به خودکشی سعی می کند که خود را از شر این ننگ رها سازد.

دین یهود

در تورات به سقط جنین عمدی اشاره ای نشده است و تنها مورد اشاره شده، سقط شدن جنین یک زن در جریان نزاع است. در اینجا ضارب باید برای اسقاط جنین غرامت مالی بپردازد و در یکی از ترجمه های قدیم آن اشاره شده است که اگر جنین شکل کامل خود را یافته باشد، برای ساقط کننده آن مجازات مرگ در نظر گرفته شود، اما در تلمود (دومین کتاب یهود) اگرچه سقط جنین عمدی ممنوع دانسته شده است، اما برای ساقط کننده مجازات قصاص تجویز نشده است و در مواردی اسقاط جنین روا شمرده شده است. از مباحث بحث برانگیز در حقوق یهود درباره جواز سقط جنین، موردی است که زن از زنا باردار شده باشد که بر اساس نظر علمای یهود تنها در مواردی که زن شوهردار از این طریق حامله شود، مجاز به سقط جنین می باشد.

دین مسیحیت

در انجیل چهارگانه، هیچ ذکری از سقط جنین به میان نیامده است، اما دانشمندان مسیحی به این مسأله توجه بسیار داشته اند. به اعتقاد کلیسای کاتولیک روم، جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، یک انسان کامل است و مانند سایر انسانها حق حیات دارد.

بنابراین کلیسا هر گونه اقدام مستقیم به سقط را نکوهش کرده است، اگرچه برخی دانشمندان دمیده شدن روح را مالک جواز سقط جنین دانسته اند، کلیسای کاتولیک این دیدگاه را رد کرده است و سقط را ناروا دانسته، ساقط کننده باید به مجازات برسد و همه جنین های سقط شده باید مانند انسانهای بالغ غسل تعمید داده شوند. از آنجا که کلیسا قدرت رسمی برای اجرای این احکام ندارد، وظیفه دفاع از حقوق جنین را بر عهده حکومت نهاده است و فقط در مورد خطر مرگ مادر، در مواردی سقط را موجه دانسته اند.

دین زرتشت

در آیین گاتها، هیچ گونه تصریحی دال بر مسائل شرعی از قبیل روایی و ناروایی سقط جنین وجود ندارد، اما در آموزه های زرتشت، بر اساس سفارش به اصل خردورزی در تمام امور، می توان عمل سقط جنین را در شرایط خاصی روا دانست. به عبارت دیگر از منظر دین زرتشت هرگاه دانش زمانه، انجام کاری را ایجاب کند باید به آن پرداخت و شایسته نیست تا در چنین مواردی به بهانه پایبندی بر سنت های ناخردمندانه از انجام امور ابا کرد.

دین اسلام

با توجه به اصل الضرر و الضرار در اسلام، چنین استدلال می شود که سقط جنین تنها در صورتی که ادامه حاملگی حیات مادر را به خطر بیندازد و به طریقه دیگر نجات مادر ممکن نباشد، جایز می باشد.

مذهب شیعه سقط را پس از لانه گزینی تخمک لقاح یافته حرام کرده است، اما علمای اهل سنت نظرات گوناگونی در این مورد مطرح کرده اند. در کل، تمامی ادیان نسبت به ازدواج و ازدیاد نسل، وحدت نظر داشته و سقط جنین را به جز در موارد خاص مجاز نمی دانند.

منبع: حقوق نیوز

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.