تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

انجیل ثروت

تفکر «انجیل تندرستی و ثروت» از سوی بسیاری از مسیحیان زیر سؤال رفته تا جایی که برخی معتقدند بحران مالی که طبقات فرودست جامعه امریکا با آن مواجه شده‌اند برخاسته از همین تفکر است.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، «جوئل اُستین» در ظاهر کشیشی مسیحی است ولی یکی از عمده انتقاداتی که از طرف کشیشان مسیحی به وی وارد می شود آن است که وی مروج اندیشه‌های جنبش معنوی کلمه ایمان (Word of Faith ) است. جنبش کلمه ایمان یک جنبشی مسیحی است که بر اساس آموزه‌های تفکرنوین شکل گرفته است.

نظام باوری این جنبش بر اساس چیزی است که آن را الهیات رفاه (Prosperity theology ) می‌نامند. دکترین اصلی این جنبش عبارتست از این که ثروت و سلامتی دو هدف اصلی در زندگی انسان است که از طریق اعتراف مثبت (positive confession) به دست می‌آید.

یکی از آموزه‌های رایج در بسیاری از فرقه‌های مسیحی مسئله اعتراف به گناه می باشد. جنبش کلمه ایمان می گوید به جای تمرکز بر بیان گناهان، به بیان مسائل مثبت بپردازیم. این مسائه در واقع برداشتی مسیحی گونه از آموزه‌های تفکر نوین همچون دعای مثبت، قانون جذب و …. می باشد.

پایه تفکر او بر مبنای ترویج انجیل تندرستی و ثروت است که پیش از این توسط افرادی چون «بنی هین» ترویج پیدا کرده بود. آستین و دیگر مروجان تفکر «انجیل تندرستی و ثروت» در واقع می‌گویند: «خدا البته ترا یاری خواهد داد، ولی این خود تو هستی که تعیین‌کننده‌ای. تو هستی که باید مثبت بیاندیشی، اقدام کنی، و با اعتماد به‌نفس قدم برداری.» در واقع در تفکر آستین بازهم انسان محوری غالب شده و باردیگر اومانیسم خودنمایی می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تفکر از سوی بسیاری از مسیحیان زیر سؤال رفته تا جایی که برخی معتقدند بحران مالی که طبقات فرودست جامعه امریکا با آن مواجه شده‌اند برخاسته از همین تفکر است.

منبع: روشنگر

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.