خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش فرقه‌ها در اسلام و مسیحیت در دو قرن اخیر

کتاب «موعود باوری و نودینی؛ مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش فرقه‌ها در اسلام و مسیحیت در دو قرن اخیر» به قلم رضا کاظمی‌راد معرفی می شود.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، تاریخ دو دین اسلام و مسیحیت نشان می‌دهد که انتظار موعود همواره در موجه‌سازی ایمان و شماری از باورهای دینی نقش ایفا کرده است و در شرایط دشوار تاریخی امید را در دل دینداران زنده نگه داشته و سبب شده تا انسجام اجتماعی‌شان به مخاطره نیفتد.

با این حال بررسی تاریخی این دو دین نشان می‌دهد که این آموزه به ویژه وقتی با شماری از بداندیشی و کژتابی‌های ذهنی دینداران گره می‌خورد، سبب شده تا فرقه ها و جریان‌های دینی زیادی در مسیحیت و اسلام شکل بگیرد.

از جمله این فرقه‌های انحرافی در اسلام می‌توان فرقه‌های شیخیه، بابیت و بهائیت و در مسیحیت، ادونتیست‌ها مورمون‌ها و شاهدان یهوه را نام برد.

اعتقاد به وجود منجی و همچنین اعتقاد به مفهوم آخرالزمان در فرهنگ ادیان بزرگ جهان و به خصوص ادیان ابراهیمی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این راستا مؤلف در کتاب حاضر در مقدمه ای به مسئله ظهور نزد تشیع و تسنن پرداخته است؛ سپس در فصل اول کلیات، با تطبیق و مقایسه نقش منجی باوری به پیدایش فرقه های جدید در دو دین اسلام و مسیحیت اشاره کرده است.

در بخش بعدی به معرفی اجمالی فرقه های موعودباور پرداخته و پس از ذکر نقش موعودباوری در پیدایش فرقه ها، با محور قرار دادن عوامل ذکر شده، به بررسی تفصیلی نقش هر کدام از عوامل در ظهور هر یک از فرقه ها اشاره دارد.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.