تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

کتاب «فمینیسم و خانواده» به زودی منتشر می شود

کتاب «فمینیسم و خانواده – نقد و بررسی مسائل خانواده از منظر فمینیسم با تأکید بر آراء فمینیسم اسلامی‌» به زودی از سوی پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی منتشر می شود.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن سراج‌زاده با دفاع از طرح موظفی خویش در شورای پژوهش پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این دفتر، مجوز چاپ و انتشار اثر خویش  را با عنوان «فمینیسم و خانواده – نقد و بررسی مسائل خانواده از منظر فمینیسم با تأکید بر آراء فمینیسم اسلامی‌» از این شورا و شورای نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دریافت نمود.

وی افزود: هدف از این پژوهش، بررسی و نقد گرایش‌های اساسی فمینیستی در مسائل مرتبط با خانواده با تاکید بر مباحث اخلاق  همسران است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: در این تحقیق، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن معرفی و نقد هفت گرایش فمینیستی یعنی فمینیسم لیبرال، مارکسیستی، رادیکال، سوسیالیستی، خانواده‌گرا و زن‌گرا، پست‌مدرن و فمینیسم اسلامی، دیدگاه هر یک از این گرایش‌ها در موضوعات مرتبط با خانواده و روابط همسری همچون ازدواج، مادری، فرزندپروری، خانه‌داری و ساختار قدرت در خانواده که بیشتر به مسائل زنان در نقش همسر یا مادر، مرتبط هستند، بررسی شده است.

وی تصریح کرد: حاصل این تحقیق بیانگر آن است که مهمترین علل فرودستی زنان در خانواده از منظر گرایش‌های فمینیستی به ویژه فمینیسم اسلامی، به ترتیب عبارت است از خانواده یا ساختار آن، نهاد ازدواج یا زمان انجام آن، نقش‌های خانه‌داری، مادری و فرزند پروری برای زنان و خشونت خانگی.

حجت الاسلام والمسلمین سراج زاده اظهار داشت: اثر حاضر، کوشش کرده ‌است، مسائل خانواده همچون ازدواج، خانه‌داری، فرزندپروری و ساختار قدرت در خانواده را که معمولاً در روابط همسری اتفاق می‌افتد، از منظر هفت گرایش فمینیستی به ویژه فمینیسم اسلامی بررسی و نقد نماید و با تأکید بر مباحث اخلاق در خانواده، راهکارهای اسلام را در تقویت روابط همسران معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشکده الهیات و خانواده، نقد و بررسی مسائل خانواده از منظر فمینیسم به ویژه با رویکردی اخلاقی را در راستای مأموریت‌های تعریف شده خود در زمینه خانواده می‌داند و امیدوار است طرح این مباحث، زمینه توسعه دانش و فرهنگ «خانواده اسلامی» را در میان خانواده‌های ایرانی و روابط همسران فراهم نماید.

منبع رسانه ها
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.