تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

کتاب «درباره عدالت جنسیتی نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه» منتشر می شود

کتاب «درباره عدالت جنسیتی نگاهی به فمینیسم و حکمت متعالیه» از آثار پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بزودی منتشر خواهد شد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، صالحی امیری، مدیر گروه برنامه­ ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت و گویی اظهارکرد: «عدالت جنسیتی» از موضوعات مهمی است که مکاتب و نحله ­های مختلف بر حسب مبانی نظری و ایدئولوژی­ های خود به شرح و تفسیر آن پرداخته­ اند. فمینیسم یکی از همین مکاتب است که همیشه مطالبه «عدالت جنسیتی» را در صدر مطالبات خود قرار داده است؛ در این میان حکمت متعالیه به عنوان یک مکتب فلسفی فاخر می‌تواند در نقد مبانی نظری عدالت جنسیتی نزد فمینیسم آورده‌های ممتاز و متمایزی داشته باشد.

وی گفت: گرایش‌های مختلف فمینیستی در سه حوزه معرفت‌شناسی، خداشناسی و انسان‌شناسی، وامدار مکاتب فکری مختلف، از ماتریالیسم تا الهیات مسیحی و… هستند و با تکیه‌بر آن‌ها، دغدغه تحقق عدالت جنسیتی دارند. حکمت متعالیه نیز در هر سه حوزه مبانی خود را دارد که می‌توان از آن‌ها برای دستیابی به مبانی نظری عدالت جنسیتی بهره برد. این کتاب می‌کوشد تا مبانی این نظام حکمی را در سه حوزه مذکور استخراج کرده و از این طریق مبانی نظری عدالت جنسیتی به قرائت حکمت متعالیه را صورت‌بندی کند.

مدیر گروه برنامه­ ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: این جستار به دنبال دستیابی به معنای صحیح عدالت جنسیتی، تبیین و نقد و بررسی مبانی نظری عدالت جنسیتی فمینیستی در سه حوزه معرفت‌شناسی، خداشناسی و انسان‌شناسی، مقایسه تطبیقی این مبانی با مبانی حکمت متعالیه و در نهایت دست‌یابی به مبانی نظری عدالت جنسیتی بر پایه حکمت متعالیه است.

وی افزود: روش این کتاب در ضمن مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و الکترونیک، در بخش تبیین آراء فمینیستی و آراء حکمت متعالیه، توصیفی ـ تحلیلی است؛ مبانی نظری فمینیستی و حکمت متعالیه در سه حوزه مذکور، طبقه‌بندی، توصیف و تحلیل می‌گردند و نحوه ارتباط آن‌ها با نتایج توصیفی و هنجاری در حوزه مطالعاتی عدالت جنسیتی تشریح می‌شود.

صالحی امیری با بیان این که روش کتاب در بخش مقایسه تطبیقی آراء فمینیستی با مبانی حکمت متعالیه نیز تحلیلی ـ انتقادی است، خاطرنشان کرد: با مقایسه تطبیقی میان این دو نظام نظری و نقد و بررسی آن‌ها، تلاش می‌شود تا نقاط ضعف و قوت آراء فمینیستی با تکیه‌بر مبانی حکمت متعالیه استخراج گردد و ضمن دستیابی به کامل‌ترین مفهوم برای عدالت جنسیتی، در نهایت بنیادی‌ترین مبانی نظری در سه حوزه مذکور بر پایه حکمت متعالیه تحلیل و تبیین گردد.

منبع رسانه ها
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.