خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

انتشار جلد دوم کتاب ادیان چالش انگیز نوظهور

جلد دوم کتاب ادیان چالش انگیز نوظهور با ترجمه سمیه عبداللهی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری مفاز، جلد اول کتاب «ادیان چالش‎ انگیز نوظهور» که توسط جمعی از پژوهشگران حوزه دین نگاشته شده است، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و سال ۹۵ از سوی پژوهشگاه منتشر شد.

تدوین کتاب مذکور به شکل مجموعه مقالاتی در حوزه‌ی جنبش‌های دینی جدید است که به‌عنوان منبعی در زمینه‌ی جریان‌شناسی نحله‌ها و فرقه‌های دینی نوظهور در خدمت به جامعه‌ی دانشگاهی راه‌گشا است.

نویسندگان این مقالات، دانش‌آموختگان مقطع دکتری و فوق دکتری در دانشگاه‌های معتبر و افرادی سرشناس و دارای آثارِ مهمی در حوزه‌ی مطالعات دینی هستند. هر یک از نویسندگانِ مجموعه‌ی حاضر، بررسی اجمالی از هر یک از سازمان‌ها یا جنبش‌ها به دست می‌دهند، اما مجموعه‌ی مذکور صرفاً یک‌سری مدخل‌های مبسوط دایره‌المعارف نیست بلکه هر یک از نویسندگان، تحلیلی ارائه کرده‌ است که سهمی مهم در بررسی گروه منتخبش دارد. فصل‌ها براساس سنت‌های دینی بزرگتری که به آنها تعلق دارند، به چهار بخش دسته‌بندی شده‌اند: گروه‌های سنت مسیحی، گروه‌های آسیایی یا ملهم از آسیا، گروه‌های عصر جدید و سرّی و سایر گروه‌ها و جنبش‌ها.

تنوع تشکل‌ها از آمریکا و اروپا تا چین، ژاپن و هند را در بر می‌گیرد. تمرکز این مجموعه بر کیش‌های چالش‌انگیز و جنجالی است که بیشترین توجه دانشگاهی و رسانه‌ای را به خود معطوف داشته است.

جلد دوم کتاب ادیان چالش‎ انگیز نوظهور نیز توسط جمعی از پژوهشگران حوزه دین نگاشته شده است، تدوین کتاب مذکور به شکل مجموعه مقالاتی در حوزه جنبش های دینی جدید است که به عنوان منبعی در زمینه‌ جریان شناسی نحله ها و فرقه های دینی نوظهور در خدمت به جامعه دانشگاهی راهگشا است. نویسندگان این مقالات، دانش آموختگان مقطع دکتری و فوق دکتری در دانشگاه‌های معتبر و افرادی سرشناس و دارای آثارِ مهمی در حوزه‌ی مطالعات دینی هستند.

شایان ذکر است جلد اول این کتاب توسط زهره سعیدی و جلد دوم توسط سمیه عبداللهی ترجمه شده است.

منبع پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.