آموزش چند فرهنگ‌گرایی در مدارس جمهوری آذربایجان

0

به گزارش ادیان نیوز از مرکز فرهنگی قفقاز، کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان در پاسخ به سوالات مطرح شده در باره امکان آموزش مطالب دینی در مدارس جمهوری آذربایجان اعلام کرد: از سال آینده کتاب «درآمدی بر چند فرهنگ گرایی» به عنوان یکی از کتب درسی به دانش آموزان مدارس جمهوری آذربایجان تدریس خواهد شد.

این کتاب را اداره «امور اقوام و ادیان و چند فرهنگ گرایی» ریاست جمهوری، «مرکز بین المللی چند فرهنگ گرایی باکو» و «کمیته دولتی امور گروه های دینی» تدوین کرده اند.

کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان افزوده است: کتاب آموزش چند فرهنگ گرایی که برای مدارس این کشور تدوین شده است از دو بخش «چند فرهنگ گرایی» و «ادیان و ساختار دینی و ارزش های ملی – معنوی» تشکیل شده است و به دانش آموزان درباره تمامی ادیان و بخصوص دین اسلام آموزش داده خواهد شد.

کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان افزوده است در کتاب درسی «دانش زندگی» نیز به دانش آموزان درباره ادیان آموزش داده می شود و در نظر است در این کتاب نیز مطالب مربوط به دین افزایش یابد.

شاید دوست داشته باشید