تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آیا یهودیان آمریکا از ترامپ حمایت خواهند کرد؟

با وجود آنکه ترامپ و کمپین تبلیغاتی او در تلاش برای جذب رأی یهودیان امریکایی‌اند، داده‌ها نشان می‌دهد که این استراتژی نیز به صورت حداقل باعث جذب یهودیان شده است و یهودیان امریکایی همچنان مانند گذشته…

ریشه های صهیونیسم در تورات

صهیونیسم مذهبی فکری و طریقتی عملی است که اصول و مبانی آن برگرفته از عهد عتیق است و تفصیل و تفسیرش را در تلمود می یابیم