چرا برخی از مردم تصمیم می‌گیرند بی‌دین باشند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

چرا برخی از مردم تصمیم می‌گیرند بی‌دین باشند

مرکز تحقیقاتی پیو تحقیقی انجام داده است که چرا برخی از مردم خود را با اعتقاد به دین مشخصی تعریف نمی‌کنند. طی تحقیق آنها در سال ۲۰۱۴، تنها ۲۳ درصد از مردم امریکا گفتند که به هیچ دین خاصی ایمان ندارند. این آمار اما در سال ۲۰۰۷، تنها ۱۶ درصد بود و این افزایش آمار اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد.

خداناباوری به چه معناست؟/ معرفی کتاب «آتئیسم» نوشته کری والترز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارشی از زهیر باقری نوع پرست؛
خداناباوری به چه معناست؟/ معرفی کتاب «آتئیسم» نوشته کری والترز

آتئیست‌ها در عراق پس از داعش ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

عراق پس از داعش/
آتئیست‌ها در عراق پس از داعش

آتئیسم
بیست کشور با بیشترین جمعیت آتئیست و آگنوستیک در جهان ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بیست کشور با بیشترین جمعیت آتئیست و آگنوستیک در جهان

درصد مربوط به جمعیت آتئیست‌ها برای کشور چین فقط یک رقم تقریبی است. اعداد موجود به بهترین نحو ممکن در چارچوب دانش مسئولان نظرسنجی و با دقت محاسبه شده است.

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

آفریقا با آتئیسم مواجه می‌شود

به گزارش ادیان نیوز، گروه‌های آتئیست در افریقا تأکید می‌کنند که علم و تفکر انتقادی روش بهتری برای درک دنیای طبیعی است. یکی از این گروه‌ها که برجستگی بیشتری یافتند آتئیست‌های کنیا هستند که برای ثبت روز آتئیست‌ها به عنوان روز تعطیل عمومی تلاش می‌کنند. رهبر این گروه می‌گوید: “ما از دولت می‌خواهیم که تعطیل […]