خداناباوری به چه معناست؟/ معرفی کتاب «آتئیسم» نوشته کری والترز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارشی از زهیر باقری نوع پرست؛
خداناباوری به چه معناست؟/ معرفی کتاب «آتئیسم» نوشته کری والترز

نیچه بر این باور بود که در دوره جدید انسان‌ها با کنار گذاشتن کامل خدا، خودشان به وضع قوانین و اخلاق خواهند پرداخت. ولی می‌بینیم که هنوز اکثر افراد در در جهان به خدا باور دارند.

آتئیسم
چیزی یافت نشد !