تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

گزارش و تحلیل

بررسی ابعاد آزادی مذهبی فرق و ادیان در آمریکا

امروزه در کشورهایی مانند آمریکا که شاهد شعار آزادی و برابری برای تمام مردم می باشیم، گاهی شواهدی مبنی بر کم‌توجهی به آزادی مذهبی و مورد ظلم واقع شدن مذهب و طرفداران آن وجود دارد که البته این روند طبق…