مرور برچسب

آتلیه عکاسی والدین

بهره‌کشی والدین از بچه‌های بامزه در اینستاگرام

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ نشانه کودک‌آزاری همیشه یک چشم کبود و بدن زخمی نیست. کودک‌آزاری همیشه در چهره دختر ۵ ساله‌ای که سرچهارراه دستفروشی می‌کند، نمود ندارد. کودک‌آزاری خیلی وقت‌ها جنبه روانی…