مرور برچسب

آثار فرهنگ غرب

سبک زندگی منتظرانه پادزهر سبک زندگی غربی

ادیان نیوز؛ اگر فرض کنیم انتظار به معنای حرکت در مسیر یک تحوّل عظیم در جهان است، در هر حوزه‌ای که بخواهیم لوازم این انتظار را دنبال کنیم، باید برنامه‌ای برای تحول همه جانبه داشته باشیم. نمی‌شود بگوییم…